השבוע, נערך כנס של מכון "התורה והארץ" באתר ''חוויה בשמיטה'' בכפר הירוק - מרכז לימוד, ביקור והפעלה לתלמידים ולמורים שנבנה במיוחד כהכנה מעשית לקראת שנת השמיטה שתחול בשנה הקרובה. באירוע השתתפו אנשי הוראה, רבנים ואישי ציבור רבים.

אגרונום המכון מרדכי שומרון, הוביל את המשתתפים לסיור והעלה שאלות לדיון בדיני חממות, וכיצד ניתן בכל זאת לעבד אותם בכל זאת בשנת השמיטה, לפי פסיקתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהתיר לגדל בחממות בשמיטה, גם ללא כיסוי מניילון מלא אלא מחורר, המאפשר לגדל ירקות בתנאים של שדה רגיל. כמו כן הועלו שאלות הלכתיות נוספות הנדרשות התמודדות הלכתית שיאפשרו למנף אותם בפני התלמידים ללימוד חוויתי.

בכנס, נאם רב העיר ר"ג הרב יעקב אריאל, שהצר על כך שרבים בוחרים להסתמך על יבול של נכרים למשך שנת השמיטה דבר שמאפשר להם להמשיך לעבד את השדות גם לאחר השמיטה. לדבריו הם מפספסים את המטרה "מחזקים את האחיזה של הגויים בארץ ועוברים על "לא תחונם" שהוא איסור מהתורה אך יותר מכך, שנת השמיטה באה לחבר אותנו לארץ ובמקום לשמוח בחלקינו חלק מהחקלאים בוחרים להפקיר אותה לגויים המשתלטים על ענף החקלאות עד כדי גוויעה של החקלאות הארץ ישראלית".

לדברי הרב אריאל "יש פתרונות, יש אפשרות לחיות נכון את השמיטה, רק חשובה היא המודעות, המסירות והדאגה לחקלאי".

מעניין יהיה לראות כיצד ינהג הציבור החרדי בשנה הבאה, מידי שנת השמיטה מיובא יבול נוכרי בכדי לפתור את בעיית השמיטה וקדושת פרות שביעית שמקשה ומכבידה על השימוש ביבול יהודי.

קטגוריה: