-
מה אתם יודעים על מרן? סיפור חייו של רבי יוסף קארו לרגל יום פטירתו
רבי יוסף קארו נולד מלפני 523 שנה בעיר טולידו שבספרד, נפטר מלפני 436 שנה בי"ג בניסן ה'של"ה, והוא בן 87 שנים. בגיל 48 עלה לארץ ישראל וישב בעיר צפת, 200 רבנים בדורו הסכימו על פסקיו, ואף מלאך המגיד התגלה אליו. מקום מנוחתו בבית העלמין שבצפת. (רבותינו)
מאת: הרב ינון שמעוני יום שישי 15 אפריל 2011
מה אתם יודעים על מרן? סיפור חייו של רבי יוסף קארו לרגל יום פטירתו
רבן של כל ישראל רבי יוסף קארו, הורתו ולידתו בקדושה בעיר טולידו שבספרד בשנת הרמ"ח (1488) 4 שנים קודם פרוץ גרוש ספרד, לאביו רבי אפרים קארו מנכבדי וחשובי העיר באותה תקופה. אחרי טלטולים רבים דרך פורטוגל ומשם לתורכיה בזמן שהוא לומד תורה על ברכי דודו רבי יצחק קארו מחבר הספר "תולדות יצחק", וכשהוא בגיל 48 נשא רגליו לעלות לארץ ישראל ונתיישב בעיר צפת עיר של חכמים וסופרים, שם פגש את רבי יעקב בירב שחידש את הסמיכה, שלימים נעשה תלמידו המובהק והסמיכו בכתב ידו לדון ולהורות לשעה ולדורות.

את חיבורו העיקרי הנקרא "בית יוסף" ראה מרן לערוך סביב ספר "הטורים" לרבינו יעקב בן הרא"ש, ובו מלבן מרן כל המשא ומתן מהתלמוד ומפרשיו וחישוב כל שיטות הראשונים ובעלי התשובות עד מסקנת ההלכה על פי כללי הוראה אשר סידר בהקדמתו. בחיבור זה עסק מרן כ- 25 שנה.

עם סיום כתיבת חיבור ה"בית יוסף" חיבר מרן ספר מיוחד קיצור לכל ההלכות העולות מהספר "בית יוסף" ללא ציון מקורות מסודר לפי סימנים וסעיפים ונקרא שמו "שולחן ערוך" שכשמו כן הוא להיות לכל יהודי שולחן ערוך לפניו לדעת מה יעשה בכל אשר יפנה, ומאז ועד היום הוא הספר המוסמך ביותר להוראת הלכה לכלל ישראל.

זכה מרן ופסקיו נתקבלו על כל ישראל ועל פסקיו הסכימו 200 רבנים שבדורו, מרן הוא ר"ת מ'מאתים ר'בנים נ'סמך.

כידוע גם מלאך מגיד נתגלה למרן שגם בישר לו שיזכה לגמור את כל חיבוריו ללא כל סיג וטעות וגם העידו גדולי הדורות שברור שרוח הקודש נוססה סמרן בעת כתיבת ספריו "בית יוסף" ו"שולחן ערוך" להיות לשונו מכוונת ומדויקת להלכה ולמעשה.

ומאז ועד עתה כל פוסקי הדורות ממרן ועד היום הזהירו שאין לנו לזוז מדברי מרן לכל אשר יאמר, 450 שנה דור אחר דור ועד אחרון חביב מרן מלכא מופת דורנו רבינו עובדיה יוסף שליט"א על כל חמשים ספריו בהלכה בהם העטרה החזיר ליושנה וכגיבור עומד בפרץ להעמיד דעת מרן הקדוש על תילה ועל ימינו בנו בחירו הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בסדרת הספרים "ילקוט יוסף" בכל הארץ יצא קוום אשר בם ימצא כל דורש מנוח לכף רגלו כיצד לשמור ולעשות את כל דברי התורה הזאת על פי מרן הקדוש.

בשארית חייו ישב רבינו על כס המלוכה בצפת והעמיד תלמידים והסמיכם להוראה, ובשנת השל"ה (1575) נפטר מרן כבן 87 שנים ביום י"ג בניסן, ומנוחתו כבוד בבית העלמין העתיק בצפת.

זכותו תגן עלינו, אמן.

הרב ינון שמעוני

קטגוריה:

תגיות: ,