הסקר מציג את עמדותיהם של החילוניים במדינה כלפי הציבור החרדי וכלפי שמירת הזהות היהודית של המדינה ושל הפרט. הסקר נערך כאמור בקרב 502 מרואיינים שהגדירו עצמם "חילוניים" ו"מסורתיים לא דתיים".

התובנה הכללית העולה מהסקר היא שהסברה החרדית לוקה בחסר או אפילו אינה קיימת כלל כלפי הלא-דתיים במדינת ישראל. עובדה זו השתקפה בעוצמה בנוגע לעמדות החילוניות באשר ל"עצרת המיליון": אף ש-85% מהנכללים בסקר צפו, ראו או שמעו את העצרת, אף אחד מהם לא הבין שמדובר בעצרת הנוגעת לפגיעה בלומדי התורה. רק 8% מהם חשו "התנגדות חריפה לגיוס" בעקבות העצרת; רק 15% מהם הביעו עמדה חיובית כלשהי כלפי החרדים בעקבות העצרת. 18% הגיבו בעמדה שלילית, 7% הרגישו מאוימים.

58.1% מהנסקרים מנו תכונות חיוביות שונות הנוגעות לחרדים, אך דווקא אלה שהציבור החרדי תופס עצמו כנושא הדגל שלהן, כמעט ולא נמנו: בסך הכל 14.9% מהתשובות ציינו באופנים שונים חסד וצדקה כתכונות של הציבור החרדי מספר נמוך במיוחד לאור הפעילות הענפה של הציבור החרדי והארגונים הפעילים שמנוהלים על ידי חרדים. רק 16.1% מהתשובות ראו בציבור החרדי שומר המסורת, היהדות, לימוד התורה והזהות היהודית: רק 4.1% מהם סברו שהחרדים משמרים את היהדות; ורק 2% מהם סברו שהם שומרים על הזהות היהודית. יתירה מזו: כשנשאלו על כך במפורש, 71.7% מהנסקרים לא סבורים שאורח החיים של הציבור החרדי עוזר לשמור על הצביון היהודי במדינה.

העובדה שרוב הנסקרים מנו תכונות חיוביות הנוגעות לחרדים מצביעה על כך שרובם אינם שונאים את הציבור החרדי. עובדה זו נתמכת בתוצאה לפיה 77.2% מהנסקרים מכירים באופן אישי אדם חרדי, ול-82.6% מהם דעה חיובית עליו. ל-61.7% מהם לא מפריע לגור בסביבת חרדים; ל-82.4% מהם אין בעיה להעסיק חרדי, אם כי מאידך אצל 61.8% מהם אין חרדים במקום העבודה... נושא בעייתי וכאוב בפני עצמו.

מתוצאות הסקר עולה כי רוב החילוניים והמסורתיים הלא דתיים תופסים את נושא המסורת והמשמעות של זהות יהודית באופן שונה לחלוטין מהמושג "מסורת" ביהדות. ל-90.7% מהנסקרים חשוב לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל ול-88.9% מהם חשוב שילדיהם "ידעו את מסורת ישראל, כלומר ילמדו ויתחנכו על ערכים לאומיים, מנהגים והתנהגויות, שהיו מקובלים בחברה והועברו מדור לדור".

מאידך נתון מטריד במיוחד, ל-38.8% מהנסקרים, ובהם 47.9% ממי שהגדירו עצמם "חילוניים", לא יפריע אם ילדיהם יינשאו לגויים. לפחות 35.3% מהחילונים שהשיבו שחשוב להם לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, גם השיבו שלא יפריע להם אם ילדיהם יינשאו לגויים. כך גם לפחות 33.1% מהחילונים שהשיבו כי חשוב להם שילדיהם ידעו את מסורת ישראל היו בין אלה שלא יפריע להם אם ילדיהם יינשאו לגויים.

בעוד הציבור החרדי חש נרדף בכלל ועל ידי שר האוצר יאיר לפיד בפרט, 70.1% מהנסקרים לא חושבים שהשר לפיד נטפל לחרדים. 70.4% מהם לא סבורים שקיימת אפליה במדינת ישראל כלפי הציבור החרדי. 52.2% מהם סבורים שהחוק החדש יביא ל"שוויון בנטל", ו-77.3% מהם סבורים שחוק הגיוס "יעזור לציבור החרדי להשתלב בשוק העבודה". עם זאת, רק 31.5% מהם סבורים שההדברות עם הציבור החרדי בנוגע לחוק הגיוס נעשתה בצורה נכונה.

הסקר יכול ללמד גם על השיעור הגבוה של חזרה בתשובה: ל-44% מהנסקרים יש קרוב משפחה חרדי, רובם המוחלט – בני משפחה קרובים.

המסקנה העולה בעיני כל בר דעת, שיש צורך בחשיבה מחדש על ההסברה החרדית. מסתבר שנציגנו בכנסת מכל המפלגות החרדיות לא עושים מלאכה מספיק טובה בנושא בלשון המעטה ויש צורך בצעדים שונים לחלוטין שאולי יצרו גשר לפחות בסיסי לחילוני שמעוניין לדעת מעט יותר על הציבור החרדי מעבר למה שהתקשורת מלעיטה אותו.

תמונה: "עצרת המיליון" -למה הם מתאספים? צילום: חדשות 24

קטגוריה: