הרבנות הראשית מעדכנת מידי שנה את רשימת התרופות שמותר להשתמש בהן בפסח.

בהוראת הרבנים הראשיים לישראל, תרופה שאינה נכללת במדריך ולפי הוראת רופא חייב החולה לקבלה, ובפרט אותם החולים המקבלים תרופה מסוימת בקביעות, מותר להשתמש בה. לפי ההלכה אין להימנע משימוש בתרופות באופן העלול להביא לידי סכנה.

ניתן לצפות ברשימה המלאה כאן

קטגוריה: