כאלף אברכים ובני תורה ספרדים גדשו בהמוניהם את היכל בית המדרש הגדול 'בית בוכריס' בנתיבות, במעמד אדיר ונשגב לכבודה של תורה ולומדיה סיום מבצע 'ועתה כתבו לכם 2' במסגרתו נשלחו מאמרים בהלכה, במשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שנכתבו על ידי אברכים חשובים מסלתה ושמנה של נתיבות. המבצע הכביר שנערך זו השנה השנייה, הוקדש לשמו ולזכרו הטהור של מרן רבינו הגדול זצוק"ל. הפרויקט האדיר הנו פרי יוזמתם הברוכה של 'איגוד ראשי הכוללים', בראשותו של רב הקהילה הגאון הרב דנון דנין, שמאגד תחתיו עשרות כוללים, על מאות האברכים המסתופפים בצילם כ"י.

את המעמד פתח והנחה בטוב טעם ודעת הרב ראובן זכאים, ראש בית ההוראה 'ארזים' ומבכירי המרצים ב'הידברות'. הוא העלה את זכרו הטהור של מרן זצוק''ל, ובקול נרגש אמר כי בודאי רוחו הטהורה עודנה חופפת עלינו, ואין לשער כמה נחת רוח יש לו בעלמא דקשוט בראותו את תלמידיו בניו, ובראשם אברכי החמד, אשר עליהם שם את עיניו וליבו באופן מיוחד, ומסר את נפשו למענם עד אחרית ימיו, ממשיכים בדרכו ההלכתית הבהירה.

דרעי וזכאיםהמנחה, הרב ראובן זכאים נושא דברים

התכבד לפתוח את המעמד אורח הכבוד שלוחא דרבנן הרב אריה דרעי, שתיאר ברגש עז את ימי הבראשית, כאשר התבקש לפני עשרות בשנים להצטרף למסעו של מרן זצוק"ל לנתיבות, שהייתה אז עיירה קטנה. מרן זצוק"ל לא נח לרגע, באותו היום נשא אחד עשר(!) שיעורים ודרשות בכל רחבי העיירה, ובגולת הכותרת מסר שיעור עיוני עמוק בהיכל ישיבת הנגב בראשותו של רבינו הגר"י מאיר זצוק"ל, לאחר מכן הגיע מרן לביקור אצל קדוש השם מכובד אדמו"ר רבי ישראל אביחצירא זיע"א הבבא סאלי, "מפעים היה לראות כמה יקר וגדולה חלק אדמו"ר הבבא סאלי זיע"א למרן זצוק"ל. באותה תקופה היו בני התורה הספרדים מתי מעט, ועתה כמה ירחב הלב לראות את חזונו של מרן זצוק"ל הולך ומתגשם מול עיננו, נתיבות כיום הפכה לעיר של חכמים וסופרים מלאה בתלמודי תורה, ישיבות וכוללים לתפארה. פריחתו של עולם התורה הספרדי, זוהי החזרת עטרה ליושנה במלוא מובן המילה". חתם את דבריו.

התרגשות אדירה פשטה באולם כאשר הכריז המנחה על בואו הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א, הציבור הענק קידם את פניו בשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור', בעוצמה רבה שהרעידה את האולם במשך דקות ארוכות. הראשל"צ שנשא את המשא המרכזי של הערב, לא הסתיר את התרגשותו למראה הקהל העצום של בני התורה המסולאים בפז. הוא נשא שיעור עיוני בעניינא דיומא בהלכות הפסח, תוך שהוא חורז וקודח בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, ומתבל את דבריו בעובדות מופלאות מכלי ראשון מאביו מרן פוסק הדור זצוק"ל.

זכאים והרב יוסף

בחלקו השני של משאו הרחיב הראש''ל כיד השם הטובה לבאר את דרך הלימוד הנכונה אשר יבור לו האדם, ועל הדרך הישרה בלימוד ההלכה ובפסיקתה. ובשבח מעלת הכתיבה. כמו כן יצא חוצץ ועמד בפרץ מול כמה מחברים צעירים חדשים מקרוב באו, המנסים לחבל בכרם השם צבאות, ובודים מליבם כללים אשר לא שערום אבותינו, ומנסים לקעקע את היסודות שהנחיל לנו מרן זצוק"ל מאז נתבקש לישיבה של מעלה, ולערער את הדרך המסורה לנו מאבותינו מדורי דורות, אשר קיבלו עליהם ועל זרעם הוראות מרן הבית יוסף בין להקל ובין להחמיר, לכל אשר יאמר כי הוא זה.

'ישנו אברך צעיר, סיפר, שכתב מאמר בשולי ספר מקבציאל לרבינו הבן איש חי, שיצא לאחרונה, שמשתמע ממנו כביכול מרן זצוק"ל לא היה ירא הוראה ח''ו. ירא הוראה, קבע הראש''ל נחרצות, הוא אינו מי שמחמיר בכל שאלה, כדברי התועים ומתעים. זו לא יראת הוראה, אלא חוסר עמל ויגיעה בבירור ההלכה. ירא הוראה אמיתי הוא דווקא מרן זלה"ה, שנודע מחד בכוחא דהיתרא העצום שלו, כי הגם שכל רז לא אניס ליה, לא מיהר לחרוץ משפט, והיה עמל ויגע בכל כוחו ואונו על כל שאלה שבאה לפתחו מתוך יראת שמים אמיתית. ואף אחרי שפסק, הטה ליבו בחרדת קודש לכל הערה או השגה, ולא פרסם את פסקו עד שבירר בענווה את דברי המשיגים, ורק אם נדחו דבריהם, יצא הדבר מתחת ידיו הטהורות בהיתר ברור וחד. זו יראת הוראה אמיתית!'.

הוא סיים בברכה נאמנה לרב הקהילה ומורה דרכה הגאון הרב דנין, ולראשי איגוד האברכים הפועלים רבות ונצורות להרים קרנם של ציבור האברכים עמלי התורה, שיזכו להמשיך ביתר שאת ויתר עוז להגדיל תורה ולהאדירה ולחזק ברכי דרבנן.

בתום דבריו נקרא האברך הזוכה לקבל את הפרס הראשון מידי הראשון לציון שליט''א. בחרדת קודש הוקרא מכתבו המיוחד של הכהן הגדול מאחיו, מורינו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן, שעודד בדבריו את היוזמה הברוכה של האיגוד להאהיב התורה על לומדיה ולהרבות בכתיבת חידושי תורה.

רב הקהילה הנערץ הגר''ד דנין נשא דברים בשבח ויקר עמלה של תורה. ותיאר בפני הנוכחים את גודל התפעלותו כיו"ר צוות הבודקים, מאיכות המאמרים שנשלחו לאיגוד אשר ניכר בהם עמלה של תורה בעיון נפלא. ועלית על כולנה שהמאמרים כולם עסקו בבירור מקחו של צדיק, מרן פוסק הדור זצ"ל. וקשה היה לברור סולת מן הסולת, כי כל המאמרים ראויים בהחלט לעלות על שולחן מלכים.

חתם את הכנס הרה"ג רבי אליהו ראשיד ראש כולל ללמוד וללמד. בשירת אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו נקראו ששת הזוכים הנוספים במקומות הראשונים לקבלת המילגה מידי הרבנים שפיארו את שולחן המזרח. לכל שולחי המאמרים הוענקו ספרי 'דרכי נועם' שחיבר רב הקהילה.

כמו כן הוענקה לכל המשתתפים הגדה של פסח מהודרת.

כן נכחו באירוע רב העיר הרה"ג פנחס הכהן, הרה"ג משה אביחצירא, ראש מוסדות 'בבא סאלי', הרה"צ רבי ברוך חורי, הרה"ג יעקב ישראל איפרגאן, ראש מוסדות 'ברית שלום וחסד' ועוד עשרות רבנים, דיינים, ראשי כוללים, ורבני קהילות.

כנס בנתיבותקהל האברכים לומדי התורה
הרב זכאיםהרב ראובן זכאים
דרעי בנתיבותהרב אריה דרעי נושא דברים

קטגוריה: