עם כניסתו של חודש הרחמים והסליחות יוצא שוהם שמחי בבלדה מרגשת ונוגעת ללב שהולחנה מתוך דבריו הכל כך רלוונטיים של הרמב"ם בספר המדע.

יהודי תימן בחרו בראש השנה רגע לפני המעמד הגדול של תקיעת שופר להקריא בציבור את מילותיו של ה"נשר הגדול" כפי שהביאם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד' "השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל…."

המילים שנכתבו בימי הביניים מצוטטות עד עכשיו ומרטיטות כל נפש בישראל נבחרו על ידי שוהם שמחי חבר אקום כסינגל הבא שלו.
אביה שמחי בתו (גשמי אורה חותם על לבך) חברת אקום צעירה בעצמה אחראית ללחן.
מילותיו של ענק הענקים והלחן של אביה המוכשרת לא יותירו נשמה יהודית אדישה

//upload.kolhaemet.co.il/2013/08/shoham.mp3

קטגוריה:

תגיות: