חודש ניסן חודש הגאולה בניסן נגאלו בניסן עתידין להיגאל. הרב דוד בר ששת, ראש ישיבת חצות לילה בירושלים ללימוד הקבלה הפשט והנגלה אמר בשידור משותף בתחנות הרדיו בשידור ערב ראש חודש ניסן, כי יש סימנים שאנו קרובים יותר מתמיד היום מכל הזמנים לגאולה כל הסימנים מעידים על כך גם מה שקורה בממשלה עם מחוקים נגד התורה וגם מה שקורה בחוץ לארץ, שממש רואים סימנים קרובים ביותר בקבלה מדור דור.

הרב משה שטרנבוך מהעדה החרדית אפילו העיד על כך לפני מספר ימים כי הגאון מווילנה אמר שאנחנו יכולים להתכונן לגאולה כבר בשעה שרוסיה תכבוש את האי קרים זה בדיוק מה שקרה כעת מפה תתחיל הגאולה בתהליך שיתפתח בצעדים מהירים.

הרב ברששת אמר כי הגאולה הראשונה במצרים הייתה בזמן "חצות לילה" וכי הגאולה האחרונה תהיה גם בזכות לימוד של חצות לילה וכי כל לילה יושבים עשרות אברכים בישיבת חצות לילה ועמלים בלימוד הזהר והקבלה ויש לנו משימה חשובה לגאול את עם ישראל כי אנו בטוחים במה שאמר רבי שמעון בר יוחאי וכתוב בכל הזהר, כי לימוד חצות לילה מסוגל לכל הישועות וכי מה שגוזרים אנשי חצות לילה ברכתם ברכה וגזירתם גזירה ואומר רבי שמעון זכותו תגן עלינו כי מי שרוצה ברכה שילך לאלו שעומדים בלילות והם אנשי חצות לילה לכן אנו ממש מבקשים שכל יהודי יקדיש לפחות פעם בשבוע לימוד בחצות לילה ויכוון על הגאולה למען השכינה ולמען קירוב הגאולה.

"אני יודע מה הערך של לימוד חצות לילה וברוך השם מכל העולם פונים אלינו כדי להתברך ויש בישיבה ישועות מעל הטבע כל הפונים לקבל ברכה מהישיבה גם מה שהרופאים לא מצליחים לעזור לחולים הרבנים והמקובלים של חצות לילה פועלים לישועות לחולים קשים ושהרופאים לא נותנים להם סיכוי ברוך השם בישיבה הקדושה בשעת רצון של חצות לילה מתפללים ועושים תיקון ויש המון ישועות בזכות הברכה של אנשי חצות
כמו כן הישיבה ערכת תיקון גדול בערב פסח של רבי שמשון מאסטרופלי וכן בשעה של חצות בליל הסדר יזכירו את כל השמות של כל אלו שיבקשו בתיקון כמו כן לישיבה הקדושה יש המון סגולות שלרבנים מקובלים שמסוגלים לעזור לכלל עם ישראל" אומר הרב ברששת.

למעוניינים יכולים לפנות למוקד בפקס טלפון 025000666
אז פשוט צריך להרבות בתפילה שנגאל ברחמים ובקרוב ולעשות פעולות גדולות כמו ליוד של חצות שבזכותם תבוא הגאולה.

קטגוריה:

תגיות: , , , ,