"הצבא ממשיך בנסיונותיו להרדים את המחאה נגד חוק הגיוס ומציע לחרדים עיסקאות נלעגות בסגנון 'הוצאת העז' של הממ"ח תמורת המשך ההתייצבות בלשכות הגיוס, כדי להביא לקידום החוק של גזירת הגיוס" – כך טוען הבוקר העתון "הפלס" בכתבה נרחבת על נושא הממ"ח ושאלת ההתייצבות שלגביה עומדות להתכנס מועצות גדולי וחכמי התורה.

"הפלס" מתייחס לידיעות שפורסמו לפיהן צה"ל שוקל לבטל חלקית או להקפיא את פעילות הממ"ח, שלגביו כבר פסקו מועצות גדולי התורה כי חל איסור להופיע בפניו ולשתף עמו פעולה. העתון טוען, כי מפרסומים בעתונות החילונית ומהתבטאויות של גורמים אנטי-דתיים שקידמו את גזירת הגיוס עולה, כי הצבא חושש מהתקוממות פאסיבית של אי התייצבות, שתטרפד את חוק הגיוס. רק בשל כך, טוען "הפלס", מוכנים גורמים צבאיים ופוליטיים ללכת לקראת הציבור החרדי בנושא ביטול פעילות הממ"ח.

נושא הממ"ח עלה לסדר היום שוב ע"י גורמי הצבא, לאחר שהתברר כי גדולי התורה כבר הטילו בכינוס המועצות לפני כחודש איסור חד-משמעי על שיתוף פעולה עם הממ"ח, החלטה שמשמעותה היא שכל עוד יפעל הממ"ח – אין סיכוי לעודד התייצבות בלשכות הגיוס, שתסייע לקידום חוק גזירת הגיוס ומימוש שלביו השונים.

לגבי הממ"ח מוכן צה"ל להתפשר, משום שבמינהל הגיוס מודאגים יותר מההחלטה הנוספת של כינוס המועצות ערב אישור החוק בכנסת, ששידרה איום ברור כלפי הממשלה: "אם ח"ו יוציאו רודפי הדת את זממם לפועל ויחוקקו חוק של גיוס בכפייה, יתכנסו מועצות גדולי וחכמי התורה לטכס עצה נגד רודפי הדת ומזימותיהם, וישקלו לאסור את עצם ההתייצבות בלשכות הגיוס".

"הפלס" מצטט דברים שפורסמו בעתונות החילונית, לפיהם "קבוצה הולכת וגדלה של בחורי ישיבות אינם מתייצבים עוד בלשכות הגיוס, ורבים נוספים בדרכם לשבור את הכלים". בתקשורת פורסם, כי באם יצטרפו חוגים חסידיים וגורמים נוספים להחלטה שלא להתייצב בלשכות, "יהיה זה מרי אזרחי בסדר גודל עצום, שצה"ל והמדינה בכלל, לא ערוכים להתמודד אתו". משפטנים קבעו כי התנגדות חרדית להתייצבות בלשכות הגיוס "תהפוך את החוק לאות מתה ושלטון החוק יספוג מכה ניצחת. יתברר שמדינת ישראל איננה מסוגלת ליישם את הכרעותיה בנושא מרכזי זה".

העיתון מוסיף ומצטט כתבה שפורסמה בכלי התקשורת בה הודו גורמים צבאיים, כי אין בכוונתם וביכולתם לנסות ולאכוף את החוק ולהביא למאסרם של המוני בני הישיבות הנמנעים מלהתייצב. "הארץ" ציטט מקור בצבא שאמר כי תא"ל גדי אגמון, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, מנחה להתייחס ל"עריקי אוירבך" כמו לסרבני מצפון. לדבריו, "אגמון חושש מכניסה של הצבא לתוך הישיבות לחפש עריקים, אבל מדי פעם נופל לצבא מישהו לידיים ואז הוא פועל. אגמון מפחד מעימות עם החרדים, ורוצה רק להכות בעריקים סמלית".

הדבר הביא את יוזמי חוק גזירת הגיוס למסקנה, כי הסיכוי היחיד למימוש חוק הגיוס ויעדיו כרוך בעיסקה שבמסגרתה הצבא יסכים להקפאה מסוימת של הממ"ח תמורת התייצבות בני הישיבות בלשכות הגיוס, שהיא הדרך היחידה שתאפשר סיכוי לקידום החוק הגיוס ומימוש שלביו השונים. גורמים בשלטון ובמערכת הצבאית פועלים כדי למנוע או לכל הפחות לדחות ככל האפשר קבלת החלטה גורפת על אי התייצבות בלשכות הגיוס, כשהם עושים ככל שביכולתם כדי לשכנע גורמים פוליטיים חרדיים להימנע מהחלטה שכזו, שמבחינתם מחסלת סופית את חוק גזירת הגיוס.

בכלי התקשורת פורסם, כי "בימים האחרונים נפגשו ח״כ איילת שקד ותא״ל גדי אגמון עם רבנים וח״כים חרדים בניסיון להרגיע את מחאתם על הכללת הסנקציות הפליליות בחוק הגיוס". ע"פ הפרסומים, הגורמים העומדים מאחורי גזירת הגיוס פנו לפוליטיקאים חרדיים ודרשו מהם "למנוע כינוס מיוחד באופן מיידי של שלוש מועצות גדולי התורה, דבר שעשוי היה להביא למימוש האיום המפורש בשבירת כלים עם שלטונות הצבא, לאחר שמועצות גדולי התורה של כל המפלגות החרדיות איימו במפורש שיוציאו הוראה כזו ערב אישור חוק הגיוס החדש".

לדברי "הפלס", בציבור החרדי מתייחסים בביטול ל"דיל" שהציע הצבא, שכן נושא הממ"ח כבר ממילא אינו רלוונטי, לאחר שהדבר נאסר בפירוש בהחלטת גדולי התורה. "ביטול הממ"ח לא מועיל לציבור החרדי מאומה, שכן גם אם יופעל, יעמוד הוא בשממונו לאחר שכל גדולי וחכמי התורה אסרו שיתוף פעולה עם גוף שכזה. ביטול הממ"ח נחוץ רק לממשלה ולמערכת הצבאית, שמנסים לרכך את הזעם בציבור החרדי על העברת גזירת הגיוס, ועל כן מנסים עתה להראות טלפיהם כביכול 'כשרים' הם וכאילו דואגים להמעיט מהסכנה הרוחנית הכרוכה בהליכי הגיוס".

יחד עם זאת, מדגיש העתון, הנכונות המהירה ל"עיסקה" בהולה מלמדת על החשש הכבד של השלטונות מפני התנגדות נרחבת לעצם ההתייצבות, שתהפוך את החוק כולו לבלתי ישים לחלוטין. "הצבא ממשיך בנסיון להרדים את המחאה ובונה ככל הנראה על המשך ההתנהלות הנאיבית והטמנת הראש בחול של עסקנים ולכן מציע עיסקאות נלעגות בסגנון 'הוצאת העז'. הם מודעים היטב למשמעות הדרמטית של החרמת כל תהליכי הגיוס, שתכשיל את נסיונות החיסול של הציבור החרדי באמצעות חוקים דרקוניים, ותמנע ממילא גם כל חשש מפני נזקי הממ"ח וגופים דומים".

"הפלס" מסכם, כי הפרסומים הללו מלמדים שוב, פעם אחר פעם, כי הנזק החמור ביותר והמכה האנושה ביותר לחוק גזירת הגיוס, מבחינת השלטון והמערכת הצבאית, יתבטאו בהחלטה להימנע לחלוטין מעצם ההתייצבות בלשכות הגיוס.

בתוך הדברים מזכיר "הפלס", כי אין כל חדש בענין חשיפת הממ"ח, וכי "הפלס" כבר חשף זאת בכותרת ראשית לפני כמה חודשים. העתון מתייחס גם לתחקיר שפורסם ב"יתד נאמן" בסוף השבוע, כותב שעיקרם של הדברים כבר פורסמו בעבר, והחידוש המשמעותי בכתבה הוא שלראשונה החליט יתד להתקיף באופן אישי וחזיתי את תא"ל גדי אגמון, שמוגדר כמי שעומד "בראש התמנון המסיונרי".

על כך מגיב "הפלס" ברמז עבה: "כזכור, גדי אגמון זכה בעבר ליחס חיובי מצד גורמים חרדיים, שאף נענו לבקשותיו 'להרגיע את הציבור החרדי', בתקופה שבה גובש חוק הגיוס. המיתקפה החזיתית נגד אגמון מבטאת, ככל הנראה, את המשך תהליך ההתפכחות הציבורית ממכלול האשליות השונות שפיזרו גורמים בשלטון ובמערכת הצבאית, ערב העברת גזירת הגיוס".

קטגוריה: