עיריית תל אביב אישרה פתיחת מרכולים וחנויות בשבת-קודש רח"ל
התיקון הנורא בחוק ניתן לאחר שהנהלת עיריית תל אביב אישרה לפני מספר שבועות תיקון לחוק העזר שיאפשר את החרפה, רח"ל * במוסף "כל השבוע" האחרון של בטאון עולם התורה פורסמה ידיעה נרחבת ומפורטת אודות הכוונות המבישות של עיריית ת"א עליהן דיווח "הפלס" כבר בתחילת שנת תשע"ד אודות "החוק העוקף" בג"ץ ורומס השבת * שלומי אמוני ישראל הביעו זעזוע נוכח רמיסת השבת והפיכתה ליום חול בארץ הקודש
מאת מ. מילר

מועצת העיר תל אביב-יפו אישרה אמש לדאבון כל לב יהודי את התיקון לחוק העזר העירוני בנושא פתיחת מרכולים בעיר בשבת-קודש. בכך, למרבה החרפה, התממשו כוונות העירייה שדווחו במהלך השנה האחרונה ב"הפלס". התיקון הנורא בחוק ניתן לאחר שהנהלת עיריית תל אביב אישרה לפני מספר שבועות תיקון לחוק העזר שיאפשר את החרפה, רח"ל. כזכור, במוסף "כל השבוע" האחרון של בטאון עולם התורה פורסמה ידיעה נרחבת ומפורטת אודות הכוונות המבישות של עיריית ת"א עליהן דיווח "הפלס" כבר בתחילת שנת תשע"ד אודות "החוק העוקף" בג"ץ ורומס השבת. שלומי אמוני ישראל הביעו זעזוע נוכח רמיסת השבת והפיכתה ליום חול בארץ הקודש.
התיקון הנורא עבר אתמול ברוב של 19 מול שישה מתנגדים. החוק מגדיר רשימה של הרחובות הראשיים בהם תותר פעילותם של מספר מוגבל של מרכולים (כולל קיוסקים) בשבתות ובחגים. בנוסף הוסיפו עוד לחטוא וקבעו כי באזורים נמל תל אביב ומגרשי התערוכה הישנים, התחנה ונמל יפו, תותר פעילותן של חנויות נוספות.
עתה לאחר אישור המועצה, יועבר החוק המתוקן לאישור משרד הפנים.
כזכור, לפני מספר שבועות כפי שדווח אז בבטאון עולם התורה, הנהלת עיריית תל אביב אישרה את התיקון לחוק העזר העירוני, שיאפשר להשאיר את המצב הקיים בעיר בו בקרב רשתות וחנויות רבות השבת הפכה לחול, רח"ל. חוק העזר יאפשר פתיחה של מכולות וקיוסקים במהלך שבת-קודש, רח"ל.
מדובר בתיקון שנבע, כזכור, מדרישת הבג"ץ לקבל הבהרות מהעירייה מדוע היא לא אוכפת סגירה של עסקים במהלך השבת כמתחייב בחוק. התיקון יאפשר גם למתחמי המסבאות הממוקמים לאורך הים לפעול בשבת-קודש, ובהם נמל יפו, מתחם התחנה ונמל תל אביב. כמו כן, רשתות המרכולים בעיר, בהן AM:PM ו"טיב טעם", קיבלו אישור להמשיך לפעול בעיר לתקופת מעבר של חמש שנים, שלאחריה תיעשה הערכת מצב. אמש התרחש הדבר הנורא, והתיקון המביש אושר, כאמור, במועצת עיריית תל אביב.

הפתרון בתקון חוק העזר הנוגע לפעילות עסקים בשבת
כזכור, "הפלס" התריע כבר בתחילת שנת תשע"ד אודות כוונת עיריית ת"א לתקן את חוק העזר הנוגע לפעילות עסקים בשבת לאחר הבחירות, כשבכוונת העירייה להשאיר את המצב הקיים בעיר בו בקרב רשתות וחנויות רבות השבת הפכה לחול, רח"ל. עוד דווח אז, כי בינתיים עסקים שפעלו עד כה בשבת לא ייקנסו, זאת עד להשלמת החרפה בתיקון חוק העזר העירוני.
החלטת העירייה הגיעה בעקבות החלטת בג"ץ, שהורה, כזכור, על סגירת רשתות השיווק הגדולות בשבתות. אולם, על פי ההחלטה, עסקים חדשים ייקנסו אם יפעלו בשבת. ראש העיר רון חולדאי הנחה את היועץ המשפטי של העירייה לגבש הצעה לתיקון חוק העזר העירוני שיאפשר את המציאות הכואבת, הקשה, המרה ורומסת השבת הקיימת בעיר.
בהודעת עיריית ת"א נאמר, כי העירייה תכין הצעה לתיקון חוק העזר העירוני, שתונח בפני מועצת העיר לאחר הבחירות המקומיות. עד לתיקון חוק העזר העירייה לא תבצע אכיפה נגד עסקים שפעלו עד כה בשבת. נגד עסקים חדשים תתבצע אכיפה מלאה בתקופה זו, ובכל מקרה של עסק הגורם למטרד או להפרעה לסדר הציבורי תתבצע אכיפה.

הסופרמרקטים בתל-אביב היו כבר אמורים להיסגר
כזכור, ב"הפלס" דווח בסוף שנת תשע"ג, כי סופרמרקטים בתל-אביב לא ייסגרו בשבתות, רח"ל, זאת חרף חלוף הזמן שהוקצב על ידי בג"ץ. על פי הוראת ביהמ"ש הסופרים היו כבר צריכים להיסגר, אולם כצפוי וכפי שדווח ב"הפלס" ימים ספורים לאחר הפסיקה אודות כך, כי עיריית תל אביב מתכוונת להמשיך ולא לאכוף את החוק לסגירת עסקים בשבתות, התברר אז, כי למרבה החרפה עיריית ת"א אכן עומדת במרדה בחילולי השבתות ואף אינה מצייתת גם לבג"ץ.
כזכור, בג"ץ קיבל את ערעור בעלי חנויות המכולות - העסקים הקמעונאיים לממכר מזון בתל אביב, שביקשו לבטל פסק דין של בית המשפט לעניינים מנהליים שלא להורות על סגירת עסקים הפתוחים בשבת-קודש, רח"ל, בכך נרשמה הצלחה להמשך מאבק בעלי המכולות בעיר כנגד הרשתות רומסות השבת 'טיב טעם' ו-AM;PM.
בג"ץ ביטל את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים והשיב למעשה את הסוגייה לפתחה של העירייה, זאת על מנת שתקבל החלטה בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לאכיפת חוק העזר העירוני ובכך בעצם לאכוף את החוק לסגירת עסקים בשבת.
בעלי המכולות ערערו על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים שלא להורות לעיריית תל אביב-יפו לפעול לסגור עסקים של המשיבות – חנויות מסוג ''סופר-מרקט'' – הפתוחים בעיצומה של השבת רח"ל, ובכך גם מפרים את חוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש''ם-1980.
עד אז נהגה העירייה להטיל מדי שבוע קנסות בסך 660 שקל על בעלי החנויות הפתוחות שלא כדין בשבת, והשאלה העיקרית שעמדה להכרעה בערעור הייתה האם יש לחייב את העירייה להפעיל אמצעי אכיפה נוספים שבסמכותה להפעילם, אשר עד עתה היא נמנעה מלהפעילם.
פסק הדין ניתן על ידי המשנָה לנשיא מרים נאור, בהסכמת הנשיא אשר גרוניס והשופט א' רובינשטיין. בית המשפט קבע, כי המשיבות מפרות את חוק העזר, וכי לאור התכלית של יום המנוחה, השגת תכלית חוק העזר משמעה שבתי עסק יהיו סגורים בשבת ולא שעסקים הרוצים לפתוח את דלתותיהם בשבת יוכלו לעשות זאת בתנאי שיהיו מוכנים לשלם את הקנס הכרוך בכך.
אשר על כן, קבע בית המשפט שעל העירייה לפעול במטרה שבתי העסק של המשיבות יהיו סגורים בשבת יום המנוחה. בית המשפט הדגיש כי עניין זה אינו נובע מהשקפה ''דתית'' או ''חילונית'', אלא מההשקפה כי את החוק, לרבות חוק העזר, יש לקיים.
אמצעי האכיפה שעמדו לרשות העירייה הם הטלת קנסות והגשת בקשה למתן צו איסור פתיחה לבית המשפט לעניינים מקומיים. בית המשפט קבע, כי אמצעי האכיפה בו נוקטת העירייה – הטלת קנסות – אינו מגשים במידה הראויה את תכלית חוק העזר, שכן תכלית החוק אינה מושגת כליל כלפי בתי העסק המשתייכים לרשתות קמעונאיות גדולות דוגמת המשיבות.
בית המשפט עמד על כך ,שעל הרשות מוטלת חובה מתמשכת להפעיל את שיקול דעתה ולבחון את הצורך בהפעלת סמכות, לרבות סמכות שבשיקול דעת דוגמת הגשת בקשה לצו איסור פתיחה לפי סעיף 264א לפקודת העיריות. בית המשפט קבע, כי כאשר לעירייה יש סמכות לבקש צו איסור פתיחה בהתאם לסעיף 264א לפקודת העיריות, מוטלת עליה חובה לבחון מעת לעת האם יש צורך להפעיל גם סמכות זו, וציין כי לאופי המתמשך של חובה זו חשיבות יתרה, כאשר אמצעי האכיפה בו בחרה העירייה לנקוט אינו מגשים את מטרת חוק העזר.
בית המשפט מצא, כי העירייה לא הראתה כי שקלה לגופו של עניין את הצורך ואת האפשרות להגיש בקשה לצו איסור פתיחה או כי הייתה בעניין זה החלטה והפעלת שיקול דעת. בית המשפט קבע, כי אי-שקילת האפשרות לבקש צו איסור פתיחה, או לבחון כל אפשרות אחרת במטרה להשיג – בצורה מידתית וסבירה בהתחשב במכלול השיקולים – את אכיפתו הראויה של חוק העזר, מהווה הפרה של חובת העירייה לפעול ולהפעיל שיקול דעת. בכך נפל בהתנהלותה פגם המצדיק את התערבות בית המשפט.
בהתאם לכך, ביטל, כאמור, בית המשפט את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים, והחזיר את העניין לעירייה על מנת שתפעיל שיקול דעתה ותקבל החלטה לגופו של עניין בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה בסעיף 264א לפקודת העיריות או כל סמכות נוספת לסמכותה להטיל קנסות. על העירייה לבחון את עמדתה בנוגע לאכיפת חוק העזר בתוך 60 יום. ההחלטה שתתקבל בעניין זה כפופה לביקורת שיפוטית נוספת.
השופט רובינשטיין הביע תקווה, כי יימצא פתרון אכיפה שיכבד את החוק, את השבת ואת תושבי תל אביב ההגונים.
יוזכר, כי כאמור, שלושה ימים בלבד לאחר הפסיקה דווח בבעלדיות בבטאון עולם התורה "הפלס", כי למרבה הבושה עיריית תל אביב מתכוונת להמשיך ולא לאכוף את החוק לסגירת עסקים בשבתות, זאת חרף פסיקת בג"ץ. עתה למרבה הצער ,תיזכר עירית תל אביבי לדראון עולם
"הפלס"

קטגוריה:

תגיות: