מרן המקובל הרב מרדכי אליהו שנחשב ממשיך דרכו של הבן איש חי אומר לבן עטר ששואל אותו על עצמות הבן איש ואומר שצריך לשלוח יהודים לבבל ולהביא את עצמות הבן איש חי

סגור לתגובות.