שי דיבו כהן

הרבי מילובאוויטש

פרשת ויגש – נקודה חסידית על הפרשה

ה׳ בטבת ה׳תשע״ו

ביאור באור החסידות, מדבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש, על פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה – הגשה למלחמה? ביאור הדברים באורה המיוחדת של חסידות חב"ד

שי דיבו כהן

פרשת ויגש – כשהלב והשמיים נפגשים

ה׳ בטבת ה׳תשע״ו

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע, והפעם על החיבור בין הלב הגשמי לבין פריצת כל הגבולות כשיחד הם יכולים להגיע עד לשמים ולהביא את הגאולה השלמה לה אנו כל מחכים

הרבי מילובאוויטש

פרשת נח – נקודה חסידית על פרשת השבוע

כ״ח בתשרי ה׳תשע״ו

ידוע ששמה של כל פרשה בתורה מבטא את תוכן הפרשה, ובענייננו צריך ביאור : הרי תוכן הפרשה הוא בעניין המבול, שהוא היפוכה המוחלט של מנוחה, ואיך ייתכן שהפרשה נקראת בשם "נח", מלשון מנוחה? "הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר 'זכר צדיק לברכה'" (רש"י) הקשו במפרשים (גור אריה, ועוד..) : הרי האבות – אברהם, יצחק ויעקב – מוזכרים בתורה פעמים רבות מבלי שהתורה תספר בשבחם?

שי דיבו כהן

בנה לך תיבה – על התיבה הפנימית שבתוכנו

כ״ח בתשרי ה׳תשע״ו

הזמר והיוצר שי דיבו כהן, בטורו על פרשת השבוע על המבול, הנח שבתוכנו והתיבה שצריך לבנות לו כדי שנגיע "לנח" הפנימי

פרשת קורח: שוויון או שלמות?

כ״ט בסיון ה׳תשע״ה

אם תבוא יד ימין ותטען לקיפוח על כך שאת התפילין מניחים על יד שמאל ועל הראש בלבד, והרי שהרגל גם היא חלק מהגוף ולכן למה יתנשאו מעליה היד והראש? הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע קורח

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת קורח

כ״ט בסיון ה׳תשע״ה

הבחירה במלה "קורח" כשמה של פרשתנו דורשת ביאור. כמו כן, יש לומר, שמהותה של מחלוקת קורח רמוזה באותיות המרכיבות את שמו – ק' ר' ח'. ביאור על פי דרך החסידות, מדברי הרבי מליובאוויטש, על המשמעות הפנימית שבפרשת קורח.

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת בחוקותי

כ״ה באייר ה׳תשע״ה

סדר הדברים שמביא רש"י על הפרשה בא ללמדנו שהעמל בתורה, "אם בחוקותי תלכו", צריך להיות במטרה להביא לקיום המצוות – "ואת מצוותי תשמרו". ספר ויקרא הוא "החמור שבספרים" – הקשה ביותר ללימוד ולהבנה מבין חמשת חומשי התורה: ומכאן שלימודו דורש עמל ויגיעה מיוחדת.

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת תזריע

כ״ד בניסן ה׳תשע״ה

ביאור נקודה על פרשת השבוע – פרשת מצורע – באור החסידות על פי ביאורו של הרבי מליובאוויטש. מה המשמעות של שם הפרשה "מצורע", ואיך היא מרמזת על תוכנה של הפרשה כולה ומשמעותה בהעלאת הקדושה וזיכוך העולם.

כמו המים – שי דיבו כהן (דה וויס) בסינגל חדש

כ״ח באב ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן, איש פרשת השבוע של אתר כל האמת, בסינגל חדש ומרגש במיוחד

פרשת השבוע "בשלח" – השליחות כדי לחזור

ח׳ בשבט ה׳תשע״ד

היהודי נשלח בחייו כדי לחזור הוא צריך לעשות את הדרך חזרה לקב"ה בכל עת על ידי תחבולות כנגד היצר הרע שמנסה להפריע למסע, את היצר הרע צריך לצלוח ו"לקרוע את ים הסוף" הפנימי שלנו. טורו של שי דיבו כהן על פרשת השבוע

פרשת וישלח – הדרך אל הגאולה מתחילה בתוכנו

י״א בכסלו ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע ומה שניתן ללמוד ממנה והפעם על המאבק הפנימי בין השכל ללב – הרוח והחומר בדרך אל הגאולה השלמה שתבוא עם השכנת השכינה בתוכנו

ויצא יעקב מבאר שבע – היציאה מהנוחות כדי להגיע רחוק הרבה יותר

ד׳ בכסלו ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע "ויצא" על הסיבות והצורך בגלות ממנה תצא בעז"ה הגאולה השלמה

פרשת תולדות – מהות היהודי ועבודתו בעולם

כ״ז במרחשון ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע תולדות שעוסקת בצורך להתגבר על הגשמיות שלעתים נראית לנו קבועה ולצאת ממנה למעלה

חיי שרה? או מות שרה?

כ׳ במרחשון ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו על פרשת השבוע "חיי שרה" שעוסקת דווקא במותה של שרה אך בחיות של דרכה על ידי ממשיכה בנה יצחק

פרשת וירא: כוח המעשה הוא שמוביל להתעלות גדולה יותר

י״ג במרחשון ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע שעוסק בכיצד כל אדם יכול להגיע לדרגה שבה הוא זוכה להתגלות של הקב"ה,