פרשת השבוע

הרבי מילובאוויטש

פרשת ויגש – נקודה חסידית על הפרשה

ה׳ בטבת ה׳תשע״ו

ביאור באור החסידות, מדבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש, על פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה – הגשה למלחמה? ביאור הדברים באורה המיוחדת של חסידות חב"ד

שי דיבו כהן

פרשת ויגש – כשהלב והשמיים נפגשים

ה׳ בטבת ה׳תשע״ו

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע, והפעם על החיבור בין הלב הגשמי לבין פריצת כל הגבולות כשיחד הם יכולים להגיע עד לשמים ולהביא את הגאולה השלמה לה אנו כל מחכים

הרבי מילובאוויטש

פרשת נח – נקודה חסידית על פרשת השבוע

כ״ח בתשרי ה׳תשע״ו

ידוע ששמה של כל פרשה בתורה מבטא את תוכן הפרשה, ובענייננו צריך ביאור : הרי תוכן הפרשה הוא בעניין המבול, שהוא היפוכה המוחלט של מנוחה, ואיך ייתכן שהפרשה נקראת בשם "נח", מלשון מנוחה? "הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר 'זכר צדיק לברכה'" (רש"י) הקשו במפרשים (גור אריה, ועוד..) : הרי האבות – אברהם, יצחק ויעקב – מוזכרים בתורה פעמים רבות מבלי שהתורה תספר בשבחם?

פרשת קורח: שוויון או שלמות?

כ״ט בסיון ה׳תשע״ה

אם תבוא יד ימין ותטען לקיפוח על כך שאת התפילין מניחים על יד שמאל ועל הראש בלבד, והרי שהרגל גם היא חלק מהגוף ולכן למה יתנשאו מעליה היד והראש? הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע קורח

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת קורח

כ״ט בסיון ה׳תשע״ה

הבחירה במלה "קורח" כשמה של פרשתנו דורשת ביאור. כמו כן, יש לומר, שמהותה של מחלוקת קורח רמוזה באותיות המרכיבות את שמו – ק' ר' ח'. ביאור על פי דרך החסידות, מדברי הרבי מליובאוויטש, על המשמעות הפנימית שבפרשת קורח.

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת בחוקותי

כ״ה באייר ה׳תשע״ה

סדר הדברים שמביא רש"י על הפרשה בא ללמדנו שהעמל בתורה, "אם בחוקותי תלכו", צריך להיות במטרה להביא לקיום המצוות – "ואת מצוותי תשמרו". ספר ויקרא הוא "החמור שבספרים" – הקשה ביותר ללימוד ולהבנה מבין חמשת חומשי התורה: ומכאן שלימודו דורש עמל ויגיעה מיוחדת.

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת תזריע

כ״ד בניסן ה׳תשע״ה

ביאור נקודה על פרשת השבוע – פרשת מצורע – באור החסידות על פי ביאורו של הרבי מליובאוויטש. מה המשמעות של שם הפרשה "מצורע", ואיך היא מרמזת על תוכנה של הפרשה כולה ומשמעותה בהעלאת הקדושה וזיכוך העולם.

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – "כי תשא"

י״ב באדר ה׳תשע״ה

מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש על פרשת "כי תשא" – האם גם הכהנים והלויים היו מחוייבים בנתינת מחצית השקל? מה הטעמים הפנימיים לעניין? ביאור על דרך החסידות מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש על פרשת השבוע, פרשת "כי תשא".

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת תרומה

כ״ח בשבט ה׳תשע״ה

פרשת השבוע – פרשת תרומה, התרומה שכל אחד מבני ישראל נותן לשמו של הקב"ה. ומה עם אלו שלא נותנים מרצונם וכופים עליהם לתת אותה? איך זה עדיין לשמו של הקב"ה? ביאור הנקודה על פי הפנימיות.

שי דיבו כהן - המספר שלוש

הכוח האלוקי שטמון במספר 3

ט״ו בשבט ה׳תשע״ה

מהו הכוח האלוקי שטמון מספר שלוש? איך כוח זה מתקשר לפרשת השבוע, פרשת יתרו? השלמות שאליה עם ישראל מגיע לקראת מתן תורה, פעם מלמעלה, פעם מלמטה, עד לשלב שלו כולנו מחכים – הגאולה האמיתית והשלמה, חיבור שני הצדדים לשלמות אמיתית ומלאה, כפי שמובא במספר 3

הרבי מליובאוויטש - שי דיבו כהן

נקודה חסידית על פרשת השבוע – פרשת יתרו

י״ב בשבט ה׳תשע״ה

פרשת השבוע, פרשת יתרו – כיצד דווקא בגלל היתרון שנפעל מהכרתו של יתרו בחכמה האלוקית, התאפשר מעמד מתן תורה בהר סיני? מהו יתרון האור שבא מן החושך דווקא? דברי הרבי מליובאוויטש אודות פרשת השבוע – פרשת יתרו.

פרשת השבוע: נעשה ונשמע – משפטים ההמשך למתן תורה

כ״ב בשבט ה׳תשע״ד

מה עניין משפטים מיד לאחר מתן תורה? וכיצד ניתן לחבר את העליונים והתחתונים על ידי האמונה כפי ציווי הקב"ה. טורו השבועי של שי דיבו כהן

פרשת השבוע יתרו – כיצד מגיעים לאור הגדול דווקא מהחושך

ט״ו בשבט ה׳תשע״ד

יתרו חותנו של משה היה עובד ע"ז ורק כשהוא הכיר בגדלותו של הקב"ה היה העולם מתוקן למתן תורה כך גם אנו בנפשנו זקוקים לפעמים לרגע בו מתוך החושך אנו מוצאים את האור ומשם זוכים לתורה. שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע יתרו

פרשת השבוע "בשלח" – השליחות כדי לחזור

ח׳ בשבט ה׳תשע״ד

היהודי נשלח בחייו כדי לחזור הוא צריך לעשות את הדרך חזרה לקב"ה בכל עת על ידי תחבולות כנגד היצר הרע שמנסה להפריע למסע, את היצר הרע צריך לצלוח ו"לקרוע את ים הסוף" הפנימי שלנו. טורו של שי דיבו כהן על פרשת השבוע

חיי שרה? או מות שרה?

כ׳ במרחשון ה׳תשע״ד

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו על פרשת השבוע "חיי שרה" שעוסקת דווקא במותה של שרה אך בחיות של דרכה על ידי ממשיכה בנה יצחק