חנוכה

סגולות החנוכה – את האור הגנוז קיבלנו מהקב"ה בשמונת ימי החנוכה!

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו

במשך התפילות להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוז, אחרי התפילות זאת שעת רצון גדולה ועצומה מאד. להתפלל לרפואה, זיווג, פרנסה טובה ולכל הישועות. בנר ראשון, נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה: לא לעבוד בכלל.

לקראת חג החנוכה הכנסו לכל הלכות חנוכה

כ״א בכסלו ה׳תשע״ו

מדליק נרות חנוכה, צריך לברך בלילה הראשון ג' ברכות, אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר חנוכה, שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובשאר לילות החנוכה מברך שתי ברכות הראשונות בלבד. ואינו מברך שהחיינו אלא בלילה הראשון שזכינו להגיע לזמן הדלקת נרות החנוכה. [ילקו"י מועדים עמ' רהכד. יחוה דעת ח"ו סי' מג]. ונתנו המפרשים סימן לסדר ג' הברכות בלילה הראשון, עשה לך "שרף" (לשון שריפה להדליק), ושים אותו על "נס" (שעשה נסים), וראה אותו "וחי" (שהחיינו). [מטה משה (סי' תתקפ). ואליה רבה ואדני פז (סי' תרעו), מועד לכל חי (סי' כז אות נט). ועוד. וראיתי בספר שיחת חולין של ת"ח סוף פרק כז שייחס הרמז הזה לרבי יצחק מוואלוזין, והרב רי"ל מימון בספר תולדות הגר"א (עמוד צה) ייחסו להגר"א. ונעלם מהם שכבר הובא בספר מטה משה וא"ר שקדמו להם].

מה שחנוכייה יכולה לספר חיים יהודים

י״ט בכסלו ה׳תשע״ו

זה קרה בימים האלה של ערב חנוכה לפני שנה בדיוק. בפתח בית חב"ד 'תורה סנטר' באוטווה שבקנדה התייצבה אישה ובידה חנוכייה. "אני מרגישה שבית הכנסת שלכם הוא המקום הראוי לחנוכייה הזאת", אמרה בהתרגשות לרב מענדל בלום, מנהל בית חב"ד. הרב בלום חש כי התרגשותה של האישה משקפת סיפור מיוחד, וביקש ממנה לשבת ולספר את סיפורה. […]

סגולות חג הסוכות – בחג הסוכות מרבים בשמחה! אנו נמצאים בסוכה כמו תחת החופה והשכינה עוטפת אותנו.

י״ד בתשרי ה׳תשע״ו

כתב מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א (חזון עובדיה סוכות,תנ): "ואני יודע מעשים, שהאתרוג שברכתי עליו בימי החג ויצאתי בו ידי חובת המצווה, חילקוהו בני ביתי לנשים חשוכי בנים, אחר שמונה שנים ושתים עשרה שנה מנישואיהם, ונתנו לכל אחת חתיכה מן האתרוג, ובאותה שנה נפקדו בבנים ובבנות לחיים טובים ולשלום".

סגולות עצומות ל"זאת חנוכה" לבנים לעושר ולבריאות ולכל הישועות – כנסו

א׳ בטבת ה׳תשע״ה

מובא בספר יקרא דעלמא בשם ספרי הקדמונים מי שיקנה ביום אחרון של חנוכה את העליה של זאת חנוכת המזבח שמובא בה סך נדבת נשיאי ישראל לתרומת המשכן, זוכה בברכת שמים עד כדי שהוא וזרעו אחריו ירבה ממונם ורכושם כדי להספיק לזקוקים לכך כל צרכיהם מעתה ועד עולם,

העם היהודי קיים אך ורק בזכות הנחישות ואי הכניעה ללחצים. העמידה העקשנית תגבר על הסערות החולפות

כ״ו בכסלו ה׳תשע״ה

זה למעשה סיפורם של ימי החנוכה. גם בימים ההם טענו בשם ה'פרגמטיות' כי אי-אפשר לעם ישראל להיות מנותק מהעולם המודרני. השקפה זו גרמה למקצת העם להכניע ראש לפני התרבות ההלניסטית, ולמקצתו אף לאמצה ולהכניסה לתוך ירושלים. אלה נקראו מתייוונים. ההתקוממות נגד האימפריה היוונית הייתה אף היא מעשה חסר סיכוי במונחים פרגמטיים. החשמונאים היו מעטים מול רבים לא רק לעומת היוונים, אפילו בתוך העם היהודי הם היו מיעוט חלש. העילית השלטונית, החברתית והתרבותית, בתוך העם היהודי, נמנתה עם המתייוונים. בידי החשמונאים לא היו כוח, עוצמה ואהדה ציבורית.

יש גזרה קשה ביותר על מדינת ישראל וזה באחריות הרבנים. לזעוק לבורא עולם שימליך את המלך המשיח!

כ״ו בכסלו ה׳תשע״ה

מאמר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א פרשת מקץ-חנוכה תשע"ה והדליקו נרות בחצרות קדשך בחג החנוכה מפרסמים את הניסים שעשה הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל, בימים ההם בזמן הזה. כל היהודים, בכל בית במדינת ישראל, מדליקים נרות חנוכה. האור שמפיצים הנרות מאיר את כל העולם הזה ואת העולם העליון, והקדוש-ברוך-הוא שמח, מסתכל ממרומים ורואה את הנרות הדולקים בכל בית בישראל. רואה הקדוש-ברוך-הוא אור אחד גדול ושלם המגיע עד לרקיעים העליונים, אור שמביא את בורא עולם לידי געגועים גדולים מאוד, להיות שוב עם בניו בבית המקדש השלישי. מתעורר הקדוש-ברוך-הוא ומשתוקק לגאול את עם ישראל ולבנות את בית המקדש השלישי.

ימי החנוכה – להתפלל, לאהוב, לאכול – ח"י סגולות לחנוכה מהרבנית ימימה

כ״ה בכסלו ה׳תשע״ה

אנו בזמן של חלומות. "מקץ" היא הפרשה שבכל שנה קוראים אותה בשבת בחנוכה. פרעה חולם. מי בא לפתור את חלומו? יוסף, בעל החלומות עצמו. הכינוי "בעל החלומות" הוא למעשה מחמאה, כי בימות הגאולה נהיה כולנו בחזקת "היינו כחולמים". מי שיודעת לחלום את חייה, יש לה תקווה. אשר על כן – לחלום מול החנוכייה! חִלמי את חייך הטובים, המתוקנים. התפללי עליהם. נהוג לא לעשות מלאכה בחצי השעה הראשונה שלאחר ההדלקה, אבל בעל ה"חוות יאיר" אומר יותר מזה: שבי! לשבת חצי שעה מול החנוכייה, להביט בשלהבות ולהירגע. שבי כבר. לא לטגן סופגניות, לא להחליף טיטולים, לא להגיש שום דבר. פשוט שבי (ואם גם זה קשה, אז שבי לך חצי שעה מול החנוכיה לפחות פעם אחת מתוך שמונת ימי החנוכה). הרי מה הדבר שהכי חסר לנו בעולם? ישוב דעת. אחרי שתים-שלוש לידות את כבר מאבדת את הזיכרון. את הולכת בנחרצות למטבח ואז תוהה "מה חיפשתי פה בעצם?" אומר ה': שבי והביטי בחצי השעה הזו, וראי מה יש לך. ראי את כל מה ששלחתי לך. הפסיקי להתרוצץ ולחשוב שהאור נמצא מחוץ לביתך. "אם רק אעבוד קצת אז הכל יהיה טוב"/"אם רק אקנה עוד חמישה דברים יהיה לי אור בעיניים"… לא. שבי מול מה שיש לך כבר.

תופעה – כ- 100 חרדים עלו להר הבית בזאת חנוכה למרות הבעיה ההלכתית

ז׳ בטבת ה׳תשע״ד

האגודות שעוסקות בעלייה להר הבית מדווחות על תופעה מוזרה של גידול אדיר וריבוי במספר העולים החרדים להר הבית. עשרות חרדים עלו בשבוע שעבר להר הבית ביום "זאת חנוכה". החרדים העולים נימקו את עלייתם לדברי האגודות, בכך שהם רוצים לבנות את בית המקדש. עשרות חרדים נוספים הושארו בחוץ על ידי המשטרה

קטע מעצרת שהתקיימה בחנוכה בכותל המערבי • לרפואתו של הרבי מליובאוויטש בהדלקת הנרות כובד מרן הרב אליהו •

ל׳ בכסלו ה׳תשע״ד

קטע מעצרת שהתקיימה בחנוכה בכותל המערבי • העצרת תפילה התקיימה לרפואתו של הרבי מליובאוויטש בהדלקת הנרות כובד מרן הרב אליהו • מרן הרב שימש אז שכיהן בתפקיד הרב הראשי לישראל קטע מעצרת שהתקיימה בחנוכה בכותל המערבי, לשם תפילה לרפואתו של הרבי מליובאוויטש. בהדלקת הנרות כובד הרב אליהו, שכיהן אז בתפקיד הרב הראשי לישראל, וצילום הווידאו […]

מתנדבי חסידי ברסלב התכנסו בחנוכה: "התחלנו כמו המכבים והצלחנו בגדול"

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ד

מתנדבי מד"א חסידי ברסלב התכנסו לערב גיבוש בימי החנוכה. מנהל מד"א יבנאל: "התחלנו מעט כנגד כל הסיכויים, אך למרות זאת הצלחנו". כ"ק האדמו"ר מוהרא"ש שליט"א: "רוצה לקבל קצת מהזכות של המתנדבים כדי שאמשיך לחיות". ומה אמר מנהל מוסדות ברסלב?

האם ידעתם שחנוכיה זה גזעני?

כ״ט בכסלו ה׳תשע״ד

"הצבת החנוכייה באולפן היא בסך הכל ניסיון לגרום לנו להרגיש "בבית". אם אתה גוי או אתאיסט, או שסתם לא בא לך, אין לך מקום כאן" דברי מורן שריר מבקרת הטלוויזיה של "הארץ" שממש נחרדה מההחלטה לשים חנוכיה מאחורי מגישי תכניות החדשות. היא אף מייללת בקול בוכים על צילום הדלקות נרות חנוכה במקומות שונים בארץ ממש נורא ואיום, גזענות מחרידה…

הצגה וסרט לחנוכה לילדים ע"פ סיפור של אמונת חכמים לצפיה

כ״ד בכסלו ה׳תשע״ד

ימי חג החנוכה בפתח וכולנו יחד עם הילדים וזה הזמן להקנות להם מסרים חינוכיים כי חנוכה מלשון חינוך

שומרים על הילדים בחג החנוכה

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד

חג חנוכה הוא חג שמח, טעים, מתוק (ומשמין), אבל הוא גם חג שטומן בתוכו לא מעט סכנות. טקס הדלקת נרות החנוכייה והכנת הלביבות והסופגניות חושפים את הילדים ללהבות ואש ומהווים סכנה אמיתית לבית ולילדים הקטנים שנמצאים בסביבה. ד"ר שמואל גור, מומחה לרפואת ילדים ויועץ למותג 'בפנטן פלוס', מכבה לנו כמה שריפות…

מה הפריע ליוונים ביהודים? צפו בסרטון אנימציה משעשע על פי המהר"ל

כ״א בכסלו ה׳תשע״ד

המועצה המקומית מטה בנימין הפיצה סרטון משעשע ומחכים על חג החנוכה על פי דבריו של המהר"ל כשעל הקרינות אחראי הזמר והשחקן נועם יעקובסון