הרב פינטו

הרב פינטו במסר לכל חסדיו ותלמידיו הזהרו מן הצבועים

כ״ג באייר ה׳תשע״ה

ולכן יזהר האדם מן הצבועים ומן המצטדקים יותר מידי, כשעין אמיתית תבחון אותם באמת, בלי משוא פנים, ימצא בסוף את מעשיהם הרעים והגרועים, אשר רק להסתיר את חרפתם עשו את כל מעשיהם והביאו אסון על הכלל בשביל טובת הנאה פרטית וקטנה. אך, ועצת ה' היא תקום.

היסורים האלו עם כח הסבלנות של השנים האחרונות, גורמים למיתוק ותיקון לעם ישראל ,הטוב שיבוא מפה ולהבא הוא טוב שישפיע על העולם כולו

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה

במסר שהעביר היום הרב פינטו לחסידיו: ולכן נחזק עצמנו בימים אלו במידת הסבלנות ונקבל הכל באהבה, וידעו – היסורים האלו עם כח הסבלנות של השנים האחרונות, גורמים למיתוק ותיקון לכלל עם ישראל ואחרית טובה, ובעזהי"ת הטוב שיבוא מפה ולהבא הוא טוב שישפיע על העולם כולו ושמחת עולם תהיה מנת חלקנו ונזכה לתקן עולם במלכות שד-י. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

בקשה מפורשת שהגיעה מכבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א חברים צדיקים, צו השעה!!! .קריאה המסוגלת לישועות ניסים .ונפלאות

י״א בניסן ה׳תשע״ה

כולם מתבקשים לקרוא היום ומחר את מעשי הניסים בימי אליהו הנביא ואלישע הנביא,קריאה המסוגלת לישועות ניסים .ונפלאות ובסוף הקריאה להתפלל לישועת והצלחת הצדיק רבי יאשיהו יוסף בן זרי. .אלו הם הפסוקים. מזון אליהו ע”י העורבים (יז,ד,י)

הרב פינטו מבקש כאיש אחד בלב אחד, לעשות חיזוק עצום בקבלת כניסת שבת . שעה אחת לפני זמן כניסת השבת.

ו׳ בתמוז ה׳תשע״ד

..קבלת שבת פרשת בלק שעה לפני הזמן קריאת קודש שבת פרשת בלק כבוד קדושת האדמו"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מבקש כאיש אחד בלב אחד, לעשות חיזוק עצום בקבלת כניסת שבת קודש. שעה אחת לפני זמן כניסת השבת. נא להגדיל ולפרסם לכל אחינו בית ישראל. ובזכות מצווה זו נזכה כולנו יחד לישועתך קיותי ה'. […]

הרב פינטו: אני ואשתי בכינו על מה כל מה שעברנו וקיבלנו על עצמנו לסלוח למי שרדף אותנו

א׳ בסיון ה׳תשע״ד

מזמן לא היה שיעור כזה מחשמל של הרב פינטו שנחת בארץ לכמה ימים וטס ממש בתום השיעור, אני ואשתי בכינו על מה כל מה שעובר עלינו וקיבלנו על עצמנו לסלוח למי שרדף אותנו ודעו לכם כי אנו עברנו יסורים קשים מאוד,אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים ככה הקדוש ברוך הוא ארוצה אז ככה קורה הרב […]

הרב פינטו: מיום עומדי על דעתי לא נתתי פרוטה בשביל טובות הנאה

כ״ה באייר ה׳תשע״ד

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו. הנה תורתו הקדושה מצוה אותנו והייתם נקיים מה' ומישראל וזה ימים וחודשים רבים אשר גזרנו על עצמנו לדבר רק עם האהובים והחביבים אשר בסביבתנו. אך מה שהלב חושק הזמן עושק וזה העת לדבר טפח ומתפללים להקב"ה שטפחיים ויותר ישארו מכוסים ולא נצטרך לעולם לומר את שבליבנו עד שבורא עולם […]

וגילגול של נשמות שצריכות תיקון ועל ידי ההקרבה של הקרבן היו מתקנים את נפשם

ט׳ באייר ה׳תשע״ד

>אמר רבי שמעון בר יוחאי: שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים וכו'.. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. שנאמר (יחזקאל מ"א- כ"ב). וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה' והנה פרושים רבים נאמרו בדברי רשב"י אלו. […]

הרב פינטו:נשתדל בכל כוחנו לילך בישוב הדעת לעצב את נפשנו כך

ב׳ באייר ה׳תשע״ד

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו. כל אדם צריך לשים מול עיניו את דברי המשנה באבות: "הוו מתונים בדין". ודברי התנא אפשר לפרשם לא רק לדיינים להיות מתונים בדין אלא לכל אדם ואדם באשר הוא, חייב להיות בו מתינות וכובד ראש וישוב הדעת. וידע האדם ברגע שמאבד את הישוב הדעת מאבד הוא כל חלקה טובה, […]

הרב פינטו: וידע האדם שניתן להשיג השגות עצומות בימים אלו

ד׳ בניסן ה׳תשע״ד

הוא חודש תשרי, מתבלט בימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, וכן הושענא רבה. ימים אלו הינם ימי דין ומשפט. חודש ניסן מצטיין תודות לליל הסדר ותודות לו כל החודש מושפע במצוות ומעשים טובים. אלו הם שני הלילות המסוגלים: ליל כיפור וליל הסדר. תפילת כל נדרי וברכת כל חמירא וחמירא. יום כיפור הוא יום של דין […]

בכדי להיוושע חייב יהודי להיות בשמחה, כמאמר חז"ל "עבדו את ה' בשמחה"

ה׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ד

לכל ידידינו ואהובינו היקרים. אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כל השערים ננעלו חוץ משערי תפילה וכח התפילה הוא הכח הגדול ביותר אשר אין לשער ואין לתאר עד היכן תפילה מגעת. אך זאת לדעת כי בשעת התפילה חייב האדם להיות בשמחה גדולה. אם האדם רוצה לבדוק אם תפילתו התקבלה או לא, ירגיש בליבו. אם יש שמחה, סימן […]

הרב פינטו:לעת הזאת, עת נסיון ואתגר כללי לכולנו, עלינו להתחזק ולחזק את סביבתנו, כי כל הנסיונות באים לתקן ולכפר

כ״ח באדר א׳ ה׳תשע״ד

. קורה לעתים, ועל האדם מתרחשים מאורעות קשים, אתגרים מטרידים, זמנים קשים ומעיקים. אדם הגון ומאמין נוהג לערוך בשעות אלו חשבון נפש ופשפוש במעשיו, לידע על מה עשה ה' ככה לו, ועל איזו נקודה נתבע הוא, עד כי בשלה הגיע עליו הסער הגדול. הדברים נכונים גם בזמנים בהם הגזירה היא כללית, על המשפחה, על השכונה, […]

הרב פינטו במסר : "שובה ישראל" מרימה את דגל התורה והחסד, והולכת בתעצומות לקדש שם שמים. יראו שונאינו ויבושו!

ג׳ באדר א׳ ה׳תשע״ד

. על ימים אלו, ראשית חודש אדר, קוראים חז"ל: "משנכנס אדר מרבים בשמחה". יש להתבונן בלשונם של חז"ל שקבעו את הצורך 'להרבות' בשמחה – כלפי מה ומי מרבים בשמחה? איזו תוספת שמחה נדרשת מאיתנו? כנראה שמשמעות הענין היא, כי חובתנו היא ללכת ולהרבות בשמחה, ובכל יום ויום מימי חודש אדר להוסיף עוד על שמחתנו מאתמול, […]

הרב פינטו: כלל גדול במצוות הצדקה, שעיקר מצוות הצדקה שתהא בנדבת לב ובשלמות

ל׳ בשבט ה׳תשע״ד

כאשר משה רבנו פנה לבני ישראל שיתרמו לבניית המשכן, פנה אליהם בלשון רכה ובתחנונים. וכמו שכתוב: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כ"ה). וכתב בעל הטורים, פתח משה ואמר "דבר אל בני ישראל", בלשון פיוס, כמו שכתוב דברו על לב ירושלים. ובשביל שהיה בו חסרון, פייסם.

הרב פינטו במסר לחסידיו: הרדיפה הנוראה ושפיכות הדמים הנגרמת לנו – אינה הגיונית

כ״ג בשבט ה׳תשע״ד

עליכם, ידידי אהובי, ועלי ועל בני ביתי – אינם קלים כלל וכלל. אנו מקבלים המוני תגובות של הזדהות וכאב, ולצד החיזוק הגדול שאנו שואבים, אנו כואבים מאד את הצער והכאב העובר על כל ידידינו ותומכינו. תקופה זו מחייבת אותנו לנהוג בתבונה ומתוך שיקול דעת, ולקבל הכרעות לגופם של העניינים, סוף מעשה במחשבה תחילה והחכם עיניו בראשו

הרב פינטו במסר לתלמידיו לקראת פרשת יתרו של קבלת התורה

ט״ו בשבט ה׳תשע״ד

מסורת מקודשת היא בידי קהילות וישיבות "שובה ישראל" בכל מקומות מושבותיהם, שקיבלו על עצמם בכל שנה, בערב שבת פרשת יתרו – בה קוראים אנו על מעמד מתן תורה, לקבל את פני השבת כשעה לפני הזמן הנקוב בלוח, ולקיים בכך בהידור את מצות תוספת שבת.