הרב פינטו

הרב פינטו במסר לכל חסדיו ותלמידיו הזהרו מן הצבועים

כ״ג באייר ה׳תשע״ה

ולכן יזהר האדם מן הצבועים ומן המצטדקים יותר מידי, כשעין אמיתית תבחון אותם באמת, בלי משוא פנים, ימצא בסוף את מעשיהם הרעים והגרועים, אשר רק להסתיר את חרפתם עשו את כל מעשיהם והביאו אסון על הכלל בשביל טובת הנאה פרטית וקטנה. אך, ועצת ה' היא תקום.

היסורים האלו עם כח הסבלנות של השנים האחרונות, גורמים למיתוק ותיקון לעם ישראל ,הטוב שיבוא מפה ולהבא הוא טוב שישפיע על העולם כולו

כ״ו בניסן ה׳תשע״ה

במסר שהעביר היום הרב פינטו לחסידיו: ולכן נחזק עצמנו בימים אלו במידת הסבלנות ונקבל הכל באהבה, וידעו – היסורים האלו עם כח הסבלנות של השנים האחרונות, גורמים למיתוק ותיקון לכלל עם ישראל ואחרית טובה, ובעזהי"ת הטוב שיבוא מפה ולהבא הוא טוב שישפיע על העולם כולו ושמחת עולם תהיה מנת חלקנו ונזכה לתקן עולם במלכות שד-י. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

בקשה מפורשת שהגיעה מכבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א חברים צדיקים, צו השעה!!! .קריאה המסוגלת לישועות ניסים .ונפלאות

י״א בניסן ה׳תשע״ה

כולם מתבקשים לקרוא היום ומחר את מעשי הניסים בימי אליהו הנביא ואלישע הנביא,קריאה המסוגלת לישועות ניסים .ונפלאות ובסוף הקריאה להתפלל לישועת והצלחת הצדיק רבי יאשיהו יוסף בן זרי. .אלו הם הפסוקים. מזון אליהו ע”י העורבים (יז,ד,י)

הרב פינטו מבקש כאיש אחד בלב אחד, לעשות חיזוק עצום בקבלת כניסת שבת . שעה אחת לפני זמן כניסת השבת.

ו׳ בתמוז ה׳תשע״ד

..קבלת שבת פרשת בלק שעה לפני הזמן קריאת קודש שבת פרשת בלק כבוד קדושת האדמו"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מבקש כאיש אחד בלב אחד, לעשות חיזוק עצום בקבלת כניסת שבת קודש. שעה אחת לפני זמן כניסת השבת. נא להגדיל ולפרסם לכל אחינו בית ישראל. ובזכות מצווה זו נזכה כולנו יחד לישועתך קיותי ה'. […]

הרב פינטו מתכונן ומכין אותנו לשבועות

ד׳ בסיון ה׳תשע״ד

הרב פינטו: אני ואשתי בכינו על מה כל מה שעברנו וקיבלנו על עצמנו לסלוח למי שרדף אותנו

א׳ בסיון ה׳תשע״ד

מזמן לא היה שיעור כזה מחשמל של הרב פינטו שנחת בארץ לכמה ימים וטס ממש בתום השיעור, אני ואשתי בכינו על מה כל מה שעובר עלינו וקיבלנו על עצמנו לסלוח למי שרדף אותנו ודעו לכם כי אנו עברנו יסורים קשים מאוד,אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים ככה הקדוש ברוך הוא ארוצה אז ככה קורה הרב […]

הרב פינטו: מיום עומדי על דעתי לא נתתי פרוטה בשביל טובות הנאה

כ״ה באייר ה׳תשע״ד

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו. הנה תורתו הקדושה מצוה אותנו והייתם נקיים מה' ומישראל וזה ימים וחודשים רבים אשר גזרנו על עצמנו לדבר רק עם האהובים והחביבים אשר בסביבתנו. אך מה שהלב חושק הזמן עושק וזה העת לדבר טפח ומתפללים להקב"ה שטפחיים ויותר ישארו מכוסים ולא נצטרך לעולם לומר את שבליבנו עד שבורא עולם […]

וגילגול של נשמות שצריכות תיקון ועל ידי ההקרבה של הקרבן היו מתקנים את נפשם

ט׳ באייר ה׳תשע״ד

>אמר רבי שמעון בר יוחאי: שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים וכו'.. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. שנאמר (יחזקאל מ"א- כ"ב). וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה' והנה פרושים רבים נאמרו בדברי רשב"י אלו. […]

הרב פינטו:נשתדל בכל כוחנו לילך בישוב הדעת לעצב את נפשנו כך

ב׳ באייר ה׳תשע״ד

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו. כל אדם צריך לשים מול עיניו את דברי המשנה באבות: "הוו מתונים בדין". ודברי התנא אפשר לפרשם לא רק לדיינים להיות מתונים בדין אלא לכל אדם ואדם באשר הוא, חייב להיות בו מתינות וכובד ראש וישוב הדעת. וידע האדם ברגע שמאבד את הישוב הדעת מאבד הוא כל חלקה טובה, […]

הרב פינטו: וידע האדם שניתן להשיג השגות עצומות בימים אלו

ד׳ בניסן ה׳תשע״ד

הוא חודש תשרי, מתבלט בימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, וכן הושענא רבה. ימים אלו הינם ימי דין ומשפט. חודש ניסן מצטיין תודות לליל הסדר ותודות לו כל החודש מושפע במצוות ומעשים טובים. אלו הם שני הלילות המסוגלים: ליל כיפור וליל הסדר. תפילת כל נדרי וברכת כל חמירא וחמירא. יום כיפור הוא יום של דין […]