הרב יאשיהו פינטו

הרב פינטו:לעת הזאת, עת נסיון ואתגר כללי לכולנו, עלינו להתחזק ולחזק את סביבתנו, כי כל הנסיונות באים לתקן ולכפר

כ״ח באדר א׳ ה׳תשע״ד

. קורה לעתים, ועל האדם מתרחשים מאורעות קשים, אתגרים מטרידים, זמנים קשים ומעיקים. אדם הגון ומאמין נוהג לערוך בשעות אלו חשבון נפש ופשפוש במעשיו, לידע על מה עשה ה' ככה לו, ועל איזו נקודה נתבע הוא, עד כי בשלה הגיע עליו הסער הגדול. הדברים נכונים גם בזמנים בהם הגזירה היא כללית, על המשפחה, על השכונה, […]

הרב פינטו במסר : "שובה ישראל" מרימה את דגל התורה והחסד, והולכת בתעצומות לקדש שם שמים. יראו שונאינו ויבושו!

ג׳ באדר א׳ ה׳תשע״ד

. על ימים אלו, ראשית חודש אדר, קוראים חז"ל: "משנכנס אדר מרבים בשמחה". יש להתבונן בלשונם של חז"ל שקבעו את הצורך 'להרבות' בשמחה – כלפי מה ומי מרבים בשמחה? איזו תוספת שמחה נדרשת מאיתנו? כנראה שמשמעות הענין היא, כי חובתנו היא ללכת ולהרבות בשמחה, ובכל יום ויום מימי חודש אדר להוסיף עוד על שמחתנו מאתמול, […]

הרב פינטו: כלל גדול במצוות הצדקה, שעיקר מצוות הצדקה שתהא בנדבת לב ובשלמות

ל׳ בשבט ה׳תשע״ד

כאשר משה רבנו פנה לבני ישראל שיתרמו לבניית המשכן, פנה אליהם בלשון רכה ובתחנונים. וכמו שכתוב: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כ"ה). וכתב בעל הטורים, פתח משה ואמר "דבר אל בני ישראל", בלשון פיוס, כמו שכתוב דברו על לב ירושלים. ובשביל שהיה בו חסרון, פייסם.

הרב פינטו במסר לתלמידיו לקראת פרשת יתרו של קבלת התורה

ט״ו בשבט ה׳תשע״ד

מסורת מקודשת היא בידי קהילות וישיבות "שובה ישראל" בכל מקומות מושבותיהם, שקיבלו על עצמם בכל שנה, בערב שבת פרשת יתרו – בה קוראים אנו על מעמד מתן תורה, לקבל את פני השבת כשעה לפני הזמן הנקוב בלוח, ולקיים בכך בהידור את מצות תוספת שבת.

הרב פינטו: מעלת חג הסוכות

י״ג בתשרי ה׳תשע״ד

הנה עברנו את ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים בהתעלות הנפש גדולה ובחיזוק גדול וראינו בחוש, חסדי ה' כי לא תמו, בחסד הגדול של הישיבה הקדושה, יותר משלוש עשרה אלף משפחות נעזרו בקהילת קודש שובה ישראל בערב ראש השנה. וכן החיזוק וההתעלות ברבי אליעזר פאפא זצוק"ל בעל הפלא יועץ ובודאי שיעמוד מליץ יושר בשמים יחד עם החיזוק ביום הכיפורים והקבלה הקדושה אשר כבר מאות רבים מקפידים בקריאת הזהר בכל יום וחזקה שכל המצוות והמעשים טובים האלו מליצי יושר בשמים וישועת ה' כהרף עין ונזכה לשנת אורה, שנת ברכה, שנת הצלחה ושכל השערים יפתחו לכל כלל ישראל ולכל בני הקהילה הקדושה.

הרב פינטו:להתבונן ולסכם את השנה

י״ד באלול ה׳תשע״ג

הנה מתקרבים ובאים אנו ליום הדין ואימה וחרדה אוחזת בליבנו. כאשר מתחילים אנו לסכם את השנה שעברה עלינו ומתעמקים ומתבוננים בכל המאורעות השונים והמשונים אשר עברנו, שואלים את עצמנו איך נסכם את השנה הזו כשנה קשה או כשנה מרה,

להיזהר מחילול השם: המסר של הרב פינטו

ו׳ באלול ה׳תשע״ג

הרב יאשיהו פינטו שליט"א במסר חד לימים אלו – קידוש ה' והימנעות מחילולו ח"ו

מוצאי תשעה באב: הרב יאשיהו פינטו

י׳ באב ה׳תשע״ג

מוצאי ט' באב, סיומם של כ"א יום מי"ז בתמוז, ימי אבל על חורבן בית מקדשנו. הנה מיום שחרב בית המקדש כולנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחרי דבר אשר רובנו לא יודעים אחרי מה מחפשים. וכל אחד ואחד בחיפוש שלו, יש מי שחייו מרוכזים בחיפוש אחרי ממון, יש מי שחייו מרוכזים בחיפוש אחרי שררה, אחרי כבוד וכך כל אחד ואחד בחיפוש האיטי והפרטי שלו