הוצאת עין הרע, איזה נזק גורמת עין הרע לאדם בכל העניינים – להאזנה

עין הרע זה דבר אשר מאז ומתמיד חששו לו, כבר אלפי שנים. מצינו אצל שרה אמנו ע"ה שכידוע עשתה עין הרע להגר והפילה עוברה, כמו שכותב רש"י, ולכן אותם האנשים שחושבים שלהם זה לא יקרה ומרשים לעצמם לעשות ככל העולה על רוחם ולהתגאות ולהתפאר בממון וברכוש אינם יודעים איזה עין רעה גורמים להם ולממונם ולרכושם

י״ט בשבט ה׳תשע״ד


עין הרע זה דבר אשר מאז ומתמיד חששו לו, כבר אלפי שנים. מצינו אצל שרה אמנו ע"ה שכידוע עשתה עין הרע להגר והפילה עוברה, כמו שכותב רש"י, ולכן אותם האנשים שחושבים שלהם זה לא יקרה ומרשים לעצמם לעשות ככל העולה על רוחם ולהתגאות ולהתפאר בממון וברכוש אינם יודעים איזה עין רעה גורמים להם ולממונם ולרכושם.

מובא בגמרא על אחד מגדולי האמוראים, רב שמו, שהלך פעם לבית הקברות ועשה שם מה שעשה, בקבלה כמובן, וגילו לו שתשעים ותשע אחוז מתו מעין הרע ואחד בלבד רק מת כדרך העולם.

לכן ישנם כמה עצות שיכולות ומסוגלות מאוד להסרת העין הרע כמו למשל המובא בגמרא ברכות דף כ שרבי יוחנן היה אומר על עצמו כדי שלא תשלוט עליו עין הרע "אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא" וגם ישנה סגולה נפלאה להוצאת העין הרע על ידי עופרת ודבר זה מועיל מאוד וניכר בכוחו להוצאת העין הרע מהאדם. גם הסגולה הידועה ממרן החיד"א, לחש מיוחד שהוא בדוק ומנוסה להוצאת העין, סוג של השבעה שכל אחד יכול לפעול ולהוציא את העין הרעה שמגיעה לאדם בעטיים של כל מיני דברים שבעצם ניתן להוציאם...

ניתן לשוחח טלפונית עם הרב דן מחבר במספר מיוחד 012-409-067-208-05 בברכה רבה.

האזינו כעת למשדר מרתק לקראת הילולת הרמב"ם, והרב יעקב אבוחצירא, איך נושעים?

הרב דן מחבר מרתק את המאזינים בסיפורים על רבי יעקב אבוחצירא וכן על הרמב"ם שהשבוע יחול יום ההילולה שלהם. גדלותם של שני המאורות הגדולים שיש להם קשר לפרשה ושניהם היו במצריים ופעלו שם כמו יעקב אבינו, הרב מסביר בשידור איך מקבלים ישועה על ידי שיחת טלפון עם רבנים בטלפון שמספרו 01240900720180 הרב מחבר עונה בשלוחה מספר 5

כ׳ בטבת ה׳תשע״ד

משפחת יוסף מבקשת מכל עם ישראל לשמור את השבת ולהספיד את הרב בשבת הקרובה

ז׳ במרחשון ה׳תשע״ד

אחים ואחיות יקרים שימו לב לפנייה הנרגשת מאמש : לפתע עצרו את השידור ברדיו ואמרו שיש מסר חשוב מבית מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. כולם היו קשובים עצרו מלכת והמתינו לשמיעת המסר מבית האבלים, מי יודע אולי איזה גילוי או איזה פתח לתקוה למשהו טוב וכו'. לאחר כמה דקות נשמע ברקע את הקול של אחד מבניו הרבנים במילים הללו :

"כולכם יודעים כמה אהבת ישראל שהייתה לאבא לכל יהודי ובלוויה אכן זאת הוכח מי לא הופיע ומחה דמעה מכל הגוונים ומכל העדות והחוגים דתיים מסורתיים חילוניים ללא הבדל כולם התאחדו וביכו את האבידה הגדולה .

אנא מכם למען אהבתכם לאבא וליבו הרחום תעשו הכל היום לעילוי נשמתו ושמחתו בעולם האמת ואת השבת הזאת תעשו כל שביכולתכם לשמור אותה אתם לא מבינים כמה שהזכות הזאת תועיל עבורו בשמים וימליץ טוב ויגן בשבת השיבעה שלו על כל מי מהתאמץ להשפיע לפחות על שניים שלושה אנשים מכירים ידידים משפחה וכו ' שאת השבת הזאת שלפנינו לשמור אותה כראוי !!! וזה בעצם מראה עד כמה אהבתם את הרב וברצונכם לשמור ולהמשיך את הקשר עם מורינו ורבינו הצדיק זכותו תגן על כל אחד ואחד במיוחד בשעות הקשות הללו שעם ישראל נמצא בהם והדבר הזה יועיל מאוד מאוד להראות למרן רבינו שכל כך מסר עצמו להעביר לעם היהודי בספריו את הלכות שבת לכל בית בצורה ברורה פשוטה ושווה לכל נפש השבת אנחנו מחזירים לו את אהבתנו לבורא יתברך ולמאור עינינו ועטרת ראשינו אביהם של ישראל הרב זצ"ל

וכן הרב אברהם יוסף והרב אבוטבול החתן של מרן פסקו לפי מה שכתב שולחן ערוך וכן מה שפסק הרב עצמו שרב גדול ותלמיד חכם שנפטר צריכים בשבת של השבעה להספיד מאותו ואפילו ניתן לבכות אם הבכי בא אין למנוע אותו ואפילו בשבת

וחייבים כל עם ישראל שמרן היה גדול הדור ופוסק הדור לשמוע להלכה זאת"

שר האוצר לפיד גוזל מהעם, האם נגזר דינם של דור המבול בגלל גזל?

רעיונות והארות לפרשת השבוע מאת הרב דן מחבר שליט"א

ל׳ בתשרי ה׳תשע״ד

בפרשת נח נאמר כי בעוון גזל בא המבול:"וַיֹּאמֶר אֱלֹקים לְנֹחַ, קֵץ כָּל-בָּשָׂר בָּא לְפָנַי כִּי-מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס, מִפְּנֵיהֶם; וְהִנְנִי מַשְׁחִיתָם, אֶת-הָאָרֶץ"(שם,ו', י"ג). חז"ל אמרו במסכת סנהדרין:"א"ר יוחנן: בא וראה כמה גדול כחה של חמס, שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר: כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ (ק"ח,א). ובבראשית רבה נאמר:"ולפי שהיו שטופים בגזל נימוחו מן העולם".

עוד נשאלת השאלה מדוע עונשם היה בדרך של השמדה באמצעות המבול. על כך משיב הכלי יקר:" מבאר שכל גוזל, נכנס לתוך תחום חבירו, על כן דין הוא, להביא עליהם שטף מים רבים, כי אז כל טפה נוגעת בחבירתה ונכנסת אל תוך גבולה, לפי שבגשמי ברכה נאמר (איוב לח כה) מי פלג לשטף תעלה. מכאן למידין (ב"ב טז.) שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה. וכמלא נימא יש בין כל טיפה וטיפה, כדי שלא תכנס אחת בגבול חברתה. וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו דין הוא שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז כל הטיפות מתערבין.

וזהו שמובא כאן שבעוון גזל גשם נעצר, לפי שבלשון גשמים סתם, מדבר בגשמי ברכה . וקרוב בעיני לומר, שרבי אמי, בדור המבול ידבר, וראייתו תוכיח, כי יש לדקדק בפסוק, על כפים כסה אור, למה קרא הגזל כפים, ולמה קרא הגשמים אור, אלא ודאי, שדרש מקרא זה, לדסמיך ליה, שנאמר כי בם ידין עמים. ש"מ, שבדור המבול הוא מדבר, שנדונו במים ואמר על הגזל שבכפים, כי ברא הקב"ה, כל אצבע ואצבע לתשמישו, כדאיתא בגמרא (כתובות ז ע"ב), ורצה הקב"ה, שלא יכנס שום אצבע בגבול חבירו, וזה הגוזל, מחלל קדושת ידיו, על כן נדונו במבול, כי אז כסו העננים אור השמש, שכל כך היו העננים גסים ועבים, עד שלא יכלו ניצוצי אור השמש, לעבור דרך העננים, כי המאורות לא שמשו כל ימות המבול, ולסבת גסות העננים הורידו מי המבול בקצף שצף, והיו הגשמים גשמי ברכה נעצרים, וירד עליהם המבול, זה שאמר הכתוב על כפים כסה אור, וענין זה יקר מאד.(בראשית, י', י"זפרשת השבוע נח

"ויולד נח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת " רמז נפלא יש במילים הללו על זכות ומעלת שמירת שבת קודש....!! ויולד נח ,כלומר התולדה דהיינו בזכות נח שהיא מנוחת שבת ושמירתה ..זוכים לשלושה דברים והם : שם חם ויפת. שם ראשי תיבות -שעיבוד מלכויות. שניצול מיזה וגם חם ר"ת חבלי משיח .ויפת דהיינו ממלחמת גוג ומגוג וכמ"ש ובני יפת גומר ומגוג . שעל ידי השבת ניצול מכל אלו כמאמר חז"ל במסכת שבת.

"והנה עלה זית טרף בפיה" יש אומרים שהביאה היונה מגן עדן. ופלא גדול על היונה איך עזבה את גן האלוקים גן העדן תענוג רוחני שאין כמותו בעולם כידוע מרבי יהושוע בן לוי ומעוד צדיקים....ואיך היונה הזאת נוטשת מקום קדוש ונורא ותענוג כזה ??? על זה אמר וביקש (תהילים נ"ה) "מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה " לא יהיה כמו אותה יונה אלא הלוואי שאזכה לכך אעופה ואשכונה שם ולא אצא משם לנצח !!!
זה היה דויד המלך זיע"א

"צוהר תעשה לתיבה ....ופתח התיבה בצידה תשים תחתיים שניים ושלישים תעשנה" אומרים הצדיקים רבי אלימלך וכו, שכאשר יהודי מוציא תיבות התפילה מפיו : צוהר תעשה לתיבה...כל מילה תהיה מאירה לו וזוהרת...ולפני כל מילה ישהה מעט לכוין מה שמוציא מפיו לפני

צילום ויקפדיה

הרופאים לא נתנו סיכוי אבל מרן התעקש: הילדה תלך על הרגליים

סיפור המראה את גדולתו של מרן הרב עובדיה שליט"א, מאת הרב דן מחבר שליט"א

כ״ו בתשרי ה׳תשע״ד

סיפור מרגש ממכרה שלי כדי שתבינו מי זה הרב חיים עובדיה יוסף שליט"א -קודש קודשים..

זה סיפורה של החברה ליעד לוי:

"אני רוצה לשתף אתכם במשהו שנורא נוגע בי עכשיו. לפני 26 שנה יצאתי אל אוויר העולם, כשמחלה בשם "ספינה ביפידה" התגלתה בגופי!!! (אי ספיקת נוזלים.) אמא ואבא שלי שאלו את הרופאים: מה זו המחלה, מה עושים איתה וכו''.. תגובת רופאי הדסה עין כרם, שערי צדק, אסותא, איכילוב, ועוד... הגיבו: "הילדה לא תלך על הרגליים לעולם, היא תשב על כיסא גלגלים!"

אחרי 7 חודשים של אשפוז, ניתוחים, ובדיקות לא נעימות בבית החולים הצטרפה אליי למחלקה נכדתו של הרב עובדיה יוסף. אבא שלי סיפר לכבוד הרב על המקרה וביקש ממנו לברך אותי. כבוד הרב הניח את ידו על ראשי ובירך. ולאחר מכן, אמר לאבא ואמא: הילדה תלך על הרגליים... והוסיף שלא לתת לי עדיין שם. הוא אמר שהוא מעריך שהנס יקרה בגיל 4-5 ..

וכך קרה - בגיל 4 התחולל הנס והתחלתי לזחול. באותם ימים נתנו לי את השם ליעד. (לי-לעד) ומאז אני הולכת, באה, מכירה אנשים, ואפילו כבר הפכתי לאישה, והכל בבריאות ברוך השם!
כבר שנים שאני ממש רוצה להגיע אל כבוד הרב... רק לעמוד מולו ולומר לו: תודה רבה!".

המסר שרציתי להעביר הוא: אסור לאבד תקווה לעולם,
נסים ונפלאות קורים! אין ייאוש בעולם כלל! רק להאמין בבורא עולם!

רפואה שלמה לגדול הדור מורנו ורבנו עטרת ראשנו,
מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה !!!" עכ"ד

שיהיה הסיפור הזה לרפואת הרב חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה שליט"א