אני בעד סנקציות פליליות – דוד רוזנטל במאמר דעה

יש עתיד מקדמת שיח רדוד של שימור הסטטוס קוו, כאשר מיקוד הדיון הוא על אופן הרחבת הפגיעה כדי שתהיה שוויונית לכולם. איך אפשר לפגוע בכולם, להרחיב את שלילת חופש הפרט ולהרחיב את הכפיה, כדי שתהיה "שוויונית". זה לא יהיה פגוע יותר מזה, כולם יהיו נעדרי חירות במידה שווה. הכפייה היא האוטופיה אליבא דיש עתיד

ח׳ בטבת ה׳תשע״ד

טוב, לא הרבה יוצא לי להסכים עם מפלגת יש עתיד, אבל עכשיו זה קורה - אני בעד סנקציות פליליות לאלה שלא מתגייסים. למה? כי זה דבילי, והדרך היעילה ביותר להחכים טיפש היא לתת לו לטעום את תוצאות היעדר חשיבתו.

אדגיש, אני מכיר בצורך של צבא, ואני שמח בקיומו של צה"ל. אני ניגש לנושא מנקודת ראות ציונית, קיצונית אפילו. גם אני חושב שהסטטוס קוו אינו טוב, הוא פוגעני כלפי חילוניים ופוגעני כלפי חרדים. הסטטוס קוו פוגע בחרדים בשלילת חופש הדת, ובחילונים הוא פוגע בשלילת השוויון. בכולם גיוס החובה פוגע על ידי שלילת חופש הפרט. אי אפשר להמשיך את המצב הנוכחי.

יש עתיד מקדמת שיח רדוד של שימור הסטטוס קוו, כאשר מיקוד הדיון הוא על אופן הרחבת הפגיעה כדי שתהיה שוויונית לכולם. איך אפשר לפגוע בכולם, להרחיב את שלילת חופש הפרט ולהרחיב את הכפיה, כדי שתהיה "שוויונית". זה לא יהיה פגוע יותר מזה, כולם יהיו נעדרי חירות במידה שווה. הכפייה היא האוטופיה אליבא דיש עתיד.

אילו גיוס החובה היה למטרה קיומית של הגנה על המדינה החרשתי, אך עריצי ה"שוויון" אומרים בפה מלא שהמטרה היא חינוכית גרידא. "הפתח לשילוב בחברה", "כור ההיתוך", "השתלבות בתעסוקה", אלה הנימוקים לכפיית גיוס. נימוקים אלה אינם לגיטימיים כלל במדינה דמוקרטית, אסור למדינה לכפות ערכים, ובטח שלא באמצעות גיוס. ברמת העיקרון, גיוס כפיה חינוכי אינו שונה ממחנות עבודה ל"חינוך מחדש" של אזרחים שהם "עבריינים פוליטיים" בגלל דעותיהם השונות מדעת השלטון.

הדיון הראוי הוא איך לצמצם את הפגיעה בכולם ולהרחיב את החירות, כדי להשיג שוויון. איך להביא שוויון בחופש, ולא שוויון בנטל. ראוי בכלל לבחון האם יש צורך בקיומו של אתוס "צבא העם", האם ניתן לפתור את בעיות הביטחון בלא פגיעה בחופש הפרט. איך ניתן לתגמל באופן הוגן את המשרתים, ולהביא לגיוס מרצון של הראויים והמועילים. איך לייעל את צה"ל, ואיך לשחרר את אלו שאינם מועילים לו. יעילות המלחמה היא הקריטריון היחיד לבדיקת הקונספט, הערכים והחינוך אינם רלוונטים, ואסור שיעורבו בדיון.

אבל יש עתיד תקועה באתוס הכפייה, וכדי לחזקה הם מעוניינים לעשות שימוש בחוק הפלילי כדי לערוץ באלה העומדים על חירותם. יערב להם, אני בעד! רק לאחר הכישלון המהדהד תזכרו שהייתה אלטרנטיבה - החירות!

המאמר פורסם גם בעמוד הפייסבוק של דוד רוזנטל