דוד רוזנטל

אני בעד סנקציות פליליות – דוד רוזנטל במאמר דעה

ח׳ בטבת ה׳תשע״ד

יש עתיד מקדמת שיח רדוד של שימור הסטטוס קוו, כאשר מיקוד הדיון הוא על אופן הרחבת הפגיעה כדי שתהיה שוויונית לכולם. איך אפשר לפגוע בכולם, להרחיב את שלילת חופש הפרט ולהרחיב את הכפיה, כדי שתהיה "שוויונית". זה לא יהיה פגוע יותר מזה, כולם יהיו נעדרי חירות במידה שווה. הכפייה היא האוטופיה אליבא דיש עתיד