צוואת הרב יורם מיכאל אברג'ל זצ"ל

שיעורו האחרון של מורנו הרב הגאון יורם אברג'ל זצוק"ל שנמסר במאמצים אדירים בתאריך י"ב תשרי תשע"ו לפני שהסתלק בטרם עת

ט׳ במרחשון ה׳תשע״ו

ידוע בחסידות שהשיעור האחרון שמוסר הרב טמונים ורמוזים בו כל מה שצריכים לדעת ולקיים עד כי יבוא גואל במהרה בימינו.

יהי רצון שנדע להשיב על לבבנו את דבריו של מורנו הרב ולהמשיך ללכת בדרכו הקדושה והטהורה והוא ימשיך להשפיע עלינו את ברכותיו ולהתפלל עלינו לפני כסא הכבוד כי צדיקים במיתתם יותר מבחייהם וככל שאדם לומד ומקיים יותר את תורתו של הצדיק הוא נקשר בו בקשר נצחי ועומד לצידו בעת הצורך.

לונדון: האדמו"ר מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא – וידאו ותמונות

האדמו"ר מפיטסבורג הגיע לפני שעה קלה להנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא, שברחוב קלפטען 98 בלונדון, האדמו"ר ערך לאחר מכן 'לחיים טיש' וחילק שיריים

כ״ז במרחשון ה׳תשע״ה

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (1)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (2)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (3)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (4)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (5)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (6)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (7)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (8)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (9)

האדמור מפיטסבורג בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא (10)

צילום: שוקי ברנשטיין - סוכנות הידיעות "חדשות 24"