באדיבות הקול היהודי
שנתיים ימים עברו מאז שהסתלק מאתנו בחטף רבנו הדגול הרב יורם אברג'ל זצ"ל, שהיה מקים עולה של תורה בארץ ישראל, ומפיץ את תורת החסידות לגווניה באהבת ישראל עצומה ובמסירות בלי גבול.

גדולים מעשיו וחשוב לספר בשבחו ובגדולתו של הצדיק, כדי שנזכה לדבוק בדרכיו הקדושים וללקט פירורים משולחנו. על אהבת התורה ומפעלי הצדקה והחסד שלו מספרים הרבה מאד. אך חשוב להדגיש את עמידתו על האמת ואהבתו הגדולה לארץ ישראל, למען נדע שאהבת התורה והארץ קשורים זה בזה בקשר בל ינתק.

גדולה הייתה אהבתו של הרב יורם זצ"ל לארץ ישראל ולציבור המתיישבים בה. במידת האמת שהייתה טבועה בו לא חסך משבט פיו את הכאב הגדול שנגרם כתוצאה ממסירת חלקי ארץ ישראל לאויבינו הארורים. בחג הסוכות תשע"ה מסר הרב יורם שיעור ארוך ובתוך שיעורו אמר את הדברים החשובים על כיבוש הארץ והאיסור לוותר ממנה על אף שעל לאויבים.

להלן ציטוט מילה במילה מדבריו באותו שיעור: "כיבוש ארץ ישראל הוא מצוה גדולה. ולא רק שהוא מצווה גדולה אלא מכאן לומדים את האיסור להחזיר שום שעל. כל מי שחתם על הסכם אוסלו ועל זה עתידים כל גדולי ישראל לתת את הדין לפני בורא עולם. כל מי שחתם על הסכם אוסלו לא משנה מה השיקול שעשו הם יהיו חייבים לעמוד בדין לקבל שתי סטירות מהקב"ה.

יכול להיות שהרב לא אשם. הטעו אותו, שיקרו אותו. השקרן יקבל, וגם הרב יצטרך להתייסר מסכן. כל מי שנגע בארץ לא משנה מה השיקולים, תמורת שלום. כל מי שלא שמע לרבי מלובביץ' יעמוד בדין ויחטוף.

לאף אחד לא יוותרו. לאף אחד! יהיה אשר יהיה ואשר יקרה. את כל התורה יעמידו ממול ולא יעזור שום דבר! מי שעבר עבירת הרבי של 'אף שעל' הוא לא יעבור חלק במשפט שלו. עונש המרגלים כתוב בתורה רק בשביל זה. להראות לנו כמה חמור לגעת בארץ ישראל!

הראשון שנגע זה היה רבין. ראיתם מסכן קיבל בראש. עד עכשיו לא יודעים מי הכה אותו. מישהו בינתיים יושב. בא השני, נגע בכל חבל קטיף בלי בושה, בלי כלימה. גמר את העבודה, חטפו לו את המוח מן השמיים. נשאר בלי מוח. אכלו אותו עכברים. ולמה? כי זה לא היה ניחא כלפי הקב"ה שנגעו לו בארץ. אסור. אסור. אסור. עשו עגל- ה' סלח. דיברו על המן- ה' סלח. דיברו על הבשר ה' סלח. רק נגעו בארץ ישראל- ה' נשבע! לא סלח.

"ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ." איזו שבועה נוראה. רבותי מדובר בדור שראה את קריעת ים סוף וראה עשר מכות ושמע את קולו של ה'- שום זכות לא עמדה להם. "זולתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון".

אני רק ראיתי רבנים שתומכים בהחזרת גוש קטיף אז הבנתי שתורתם באה מאפיקורסות. הפסקתי להאמין בהם. אני אף פעם לא קורא בספרים שלהם. וגדר גדרתי לעצמי לא להתעסק עם שום רב שעקר את גבולות ארץ ישראל או שהצביע. כל ח"כ שחתם אני לא מדבר אתו אני לא מזמין אותו אלי לישיבה אף פעם. אני מסמן אותו לדיראון עולם. לא מתעסק אתו. מי שנגע בעין של הקב"ה לא מדברים אתו.

כשהגוש היה לפני התמוטטות היינו כמעט כל הזמן שם. שאלתי: איפה הרבנים שלכם? היו שמילאו פיהם מים. מסתבר שאותו האיש שהיה ראש ממשלה אז איים על הרבנים והם לא גילו גבורה. פגעו בה' מכל הכיוונים. גם מי שאמר מרן תמך- מרן לא תמך. רימו את מרן. ואלה שרימו אותו הלכו לבית סוהר. אני לא מדבר אתם בכלל. אף פעם. כי פגעו בקב"ה. אני מדבר רק עם אנשים ורבנים שלא פגעו בארץ ישראל. הזמינו אותי ואני לא הולך.

קב"ה אומר: אני לא שוכח ולא סולח. "אם יראה איש באנשים הדור הרע הזה את הארץ"... כי המקום הבטוח ביותר לעם ישראל זה רק בארץ ישראל. גם אם כולם יהיו רשעים ואף אחד לא ישמור שבת ולא יניח תפילין- עצם זה שאנשים בארץ- זה לבד המצווה. המצווה הזאת ישוב ארץ ישראל עולה על כולם!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.