זכאים ראובן: נציג ועדת הרבנים למען השבת שלוחו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, הרה"ג ראובן זכאים ראש ביהמד"ר ובית הוראה "זכרון יעקב", היה הנציג היחיד שזכה להכנס לישיבה ההיסטורית ואף זכה לשאת דברים נרגשים בפני מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א.
אחרי שפתח בנוסח הפיוט הידוע לימים הנוראים יראתי בפצותי שיח בפני מרנן ורבנן עיני העדה, סיים באומרו: אך תמכתי יתדותי על שבת קודש האות והעדות בין השם ובין בניו, הזועקת מנהמת ליבה על חילולה, ובשמה ולכבודה הנני עומד היום בבחינת ואדברה בעדותיך נגד מלכים, מאן מלכי רבנן.
הוא סקר בקצרה את פעילות הועדה למען השבת במשך השנים, ותיאר בפרוטרוט כיצד חלה הרעה בשמירת השבת מבחינת הפרהסיא הציבורית, שכן במשך שנים רבות נשמרה השבת בחוצות קריה באופן כמעט מלא למעט זעיר שם זעיר שם בקיבוצים מסויימים. אבל במשך הזמן לצערינו כשהחלו כמה מפירי ברית להקים קניונים ועסקים בפאתי הערים החלה הפירצה להתרחב במימדים מבהילים. והן עתה פשתה המספחת שגם בתוככי הערים קמו עסקים וחנויות. ולדאבון הלב אף יהודים מסורתיים מתקשים לעמוד בנסיון המר הזה.
כמובן יש להוסיף את העבודות הציבוריות בגופים או במימון ממשלתי כמו רכבת ישראל, ואחרון הכביד הרוח הגבית שנתן הבג"צ לעיריית תל אביב לאפשר פתיחת מרכולים, ואחריתה של פסיקה קנטרנית זו שנועצת חרב בליבה של השבת מי ישורנה.
הוא שטח בפני גדולי ישראל את חזון הועדה: מחד, בבחינת "סור מרע" לפעול בכל הדרכים החוקיות לעצור את חילולי השבת, וגם לרבות פנייה לשומרי השבת להדיר רגליהם ממקומות מחללי שבת. ולהעדיף מקומות שומרי שבת דווקא. יש אף יש לקחת בחשבון -הוסיף- שישנן רשתות גדולות המתפעלות חנויות בתוככי הערים החרדיות, אשר להן כמה חנויות ועסקים בערים אחרות מחללות שבת בפרהסיא, בלי ספק כח הקניה החרדי העצום יכול להשפיע באופן דרסטי לעצירת הסחף הנורא.
ומאידך, יש גם את חלק ה"עשה טוב" כי בהחלט חשים אנו שחסרה הסברה נכונה מצידנו בקרב הציבור הכללי, שלא רבים יחכמו להבין מהי מתנת השבת, ועל מה בכלל קמה קול זעקה מצידנו. אם בדור הקודם לכולם היו אב או סב שומרי שבת. לצערינו בדור האחרון זה מתמעט והולך, וכאמור אף בקרב המוגדרים מסורתיים נדרשות פעולות שכנוע והסברה מקיפות להאיר את עיניהם להבין את ערכה ואת חשיבותה.
והנסיון לימד שבפנייה מעומק הלב הדברים מתקבלים. וזוכים להאהיב את השבת בקרב שדירות הציבור.
הוא סיים בפניה למרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור כי יצוו את ברכתם ויעתירו בתפילתם על הועדה שתזכה למלא את יעודה ומטרותיה להפיץ את בשורת השבת ולשמור ולהגן על כבודה עדי נזכה לגאולה השלימה בב"א

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.